اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

اجلاس میاندوره یی شورای ملی مقاومت ایران

اجلاس مياندوره‌يي شوراي ملي مقاومت در روزهای۶ و۷ دی۱۴۰۰ با حضور خانم مریم رجوی رئيس جمهور برگزيده شورا برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران در پاريس برگزار شد.

به دلیل همه‌گیری کرونا و لغو پروازها و محدودیتهای پیشگیرانه برای مقابله با شیوع شتابان سویه امیکرون، اعضای شورا درکشورهای مختلف و اشرف۳ در آلبانی به صورت آنلاین در اين اجلاس شرکت داشتند.

در نخستین روز اجلاس، جمعی از یاران و هم‌پیمانان شورا نيز به عنوان ناظر حضور داشتند و شماری از‌آنها سخنانی ایراد کردند.

در آغاز اجلاس میاندوره‌یی، پس از اجرای جمعی سرود «ای ایران»، رئیس جمهور برگزیده مقاومت سخنرانی کرد و با تجلیل از همة شجاعت‌ها و از خودگذشتگی‌های قیام‌کنندگان در سراسر ایران گفت اين اجلاس را به نام قیام اصفهان و خیزش سراسری معلمان اعلام می‌کنیم. او یاد اعضای جانباخته شورا را گرامی‌داشت و خاطرنشان کرد: آنها اگرچه در میان ما نیستند، اما یادشان و ارزشهایشان جاودان است. یاد مجاهد کبیر عباس مدرسی گرامي باد که بیش از ۶0 سال در مبارزة پیگیر علیه دو نظام دیکتاتوری، به راستي اسطوره‌ای از مقاومت و پایداری بود.

خانم رجوی در ادامة سخنانش گفت : خامنه‌ای رئیسی جلاد 67 را روی کار آورد و سرکوب و دستگیری و اعدام و فشار بر زندانیان سیاسی را شدت داد. اما در یک سال اخیر، به‌رغم ضربات و آثار سنگين فاجعة كرونا بر روي مردم ايران، هر چهار ماه یک قیام بزرگ واقع شده كه حاكي از جنبشی پرتوان است که در بطن خود یک نیروی شورشی عظیم و سازمان‌پذیر را حمل می‌کند و چشمة‌ لایزال کانونهای شورشی است. از اينرو دستگيريهاي گسترده و اعلام نشده، اعترافهاي اجباري زير شكنجه و كارزار شيطان سازي از مجاهدين و شورا به عنوان تنها جايگزين دموكراتيك و مستقل، اثر ندارد.

خانم رجوی درباره کارزار دادخواهی گفت: به‌گواهی کتاب جنایت علیه بشریت، قتل‌عام زندانیان سیاسی دست‌کم در ۱۱۰ شهر در ایران انجام شده و در همین کتاب اسامی ۳۵ هیأت مرگ که مسئولان کشتار در استان‌های مختلف بوده‌اند، افشا و ثبت شده است. جنبش دادخواهي اما، تا برملا شدن ماجرای تمام کشتارها در سراسر ایران و افشای تمام مسئولان و آمران و عاملان این نسل‌كشي و جنایت بزرگ و سپردن آنها به دست عدالت در میهن‌مان در دادگاههای مردم ايران، ادامه پيدا مي‌كند.در دادگاه سوئد در جریان محاکمه يك دژخيم همه ديدند كه به صراحت گفت، اگر به مجاهدين، منافق يا فرقه نگويد، رژيم حتي او را هم دستگير و مجازات ميكند. اين معني« سرخ‌ترين نام» در فاشيسم ديني است. از اين‌جا به‌وضوح بر مي‌آيد كه كلمات سكت و منافق و فرقه از طرف هر فرد يا جرياني كه در مورد مجاهدين  به كار برده شود، نشان‌دهندة نقطة اتصال و اشتراك آن با رژيم است. در اين دادگاه، ديديم كه رژيم و مزدورانش تلاش حداكثري خود را براي هويت زدايي از مجاهدين بكار بردند. تلاش حداكثري براي سرپوش گذاشتن بر آرمان و سازمان و مخصوصاً نام مسعود كه سربه‌داران مجاهد و سر موضع، با آن پرواز كردند.

رئیس جمهور برگزیده شورا در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد : شمار قربانیان كرونا به نیم میلیون نفر نزدیک شده و اکنون دانش‌آموزان و كودكان هم به‌ مبتلایان افزوده شده اند. مقصر و مسئول نخست این‌همه قربانی، شخص خامنه‌ای است كه زندگی مردم ایران را قربانی حفظ یك حاكمیت پوسیدة ضدتاریخی كرده است. هم‌چنان‌که مسئول شورا در فروردین سال 99 گفت، خامنه‌اي و روحاني براي حفظ رژيم از خطر قيام و سرنگوني در شرايط تحريم، مانند جنگ ضدميهني و مانند قتل عام زندانيان سياسي، استراتژي كلان تلفات انساني و فرستادن مردم به ميدان‌هاي مين كرونا را در پيش گرفته‌اند.

خانم رجوی دربارة مذاکرات جاری اتمی در وین گفت : در اين ايام صورت مسأله سیاسی رژیم در پهنة بین‌المللی، برنامة اتمی و سرنوشت برجام است.روند تحولات بیش از پیش نشان می‌دهد که چارچوب کلی سیاست رژیم ادامة وقت‌کشی است تا به‌توانمندی ساخت بمب یا به‌تولید آن برسد. مسیر اشتباه مماشات و باج دادن به رژیم آخوندها، باید با فعال کردن مجدد شش قطعنامة شورای امنیت تصحیح شود. اما تکرار می‌کنم که راه‌حل نهایی و پاسخ صحیح قرارگرفتن در کنار مردم ایران و قیام‌ها و مقاومت آنهاست. مسئول شورا از دو دهه پيش گفته است كه از رژيم «خواهش مي‌كنيم» در مقولة اتمي «واپس بتمرگد» و عقب‌نشيني كند تا ببيند بر سر رژيم ولايت فقيه چه مي‌آيد! هم‌چنين گفته بوديم كه هزار جام زهر در خدمت هزار اشرف است بخصوص در حقوق بشر و اتمي … اما دنيا به چشم مي‌بيند كه رژيم چه بازي مسخره‌يي در پيش گرفته تا در پس پرده، هر چه بيشتر به بمب اتمي نزديك شود.

در اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت، روند تحولات سیاسی در میهنمان پس از به کرسی نشاندن رئیسی جلاد توسط خامنه ای،  جنبشهای اجتماعی به خصوص قیام کشاورزان و مردم اصفهان و تظاهرات معلمان و فرهنگیان و هم چنین پیکارآزادی و رویارویی فشرده بین مقاومت سازمانیافته وآلترناتیو دموکراتیک با رژیم ولایت فقیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اعضای شورا با یادآوری بیانیة سالانة شورا که به کرسی نشاندن رئيسی در سیرک انتخابات رژیم ولایت فقیه را «مهمترین تحول سیاسی و سرفصلی در تاریخچة حاکمیت آخوندی» ذكر كرده است،خاطر نشان کردند که هرچند ولی فقیه، با رسوایی و با حذف فله‌یی باندها و مهره‌های رقیب و سلاخی مهره‌های دانه درشت نظام، مانند علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری یا به‌حاشیه راندن آخوند صادق لاریجانی و بالا بردن تیغ محاکمه روی سر شيخ حسن روحانی، توانست جلاد قتل عام ۶۷ را در رأس قوه مجریه اش بگمارد و  نظام را یکدست کند؛ اما چند ماه گذشته نشان داد که بحران درونی هرم قدرت نه تنها کاهش نیافته بلکه تشدید هم شده است. زیرا  این بحران در تحلیل نهایی از ناسازگاری تاریخی نظام ولایت فقیه و از تضاد آشتی ناپذیرآن با جامعه و مقاومت سازمانیافتة مردم ایران ناشی می‌شود. بازتاب فضاي اجتماعي در اين خصوص را از جمله مي‌توان در مفتضح شدن تمام عيار رئيسي در جريان حضور نمايشي او در روز 16 آذر در دانشگاه صنعتي شريف، به عيان ديد. جلسات فرمایشی سرکردگان نظام یکدست ولایت در ساير دانشگاهها هم كه در شرایط تعطیل با ارعاب حداكثر سرهم بندی شده بود، کم و بیش با سرریز شدن تضادها و بحران‌هاي درونی و بيروني حاکمیت همراه بود و خامنه ای را از «ناپرهیزی» و ترتیب دادن چنین نمايش‌هايي پشیمان کرد. 

در همین روزها جدال سلاخی کاندیداها در سیرک انتخابات بار ديگر با انتشار نامة آخوند جنتی در مورد حذف لاریجانی توسط شورای نگهبان بالا گرفت. جنگ باندهای غارتگر برسر ردیفهای لایحه بودجه درمجلس انقباضی و در تیم اقتصادی رئیسی، بارز شدن کشاکشها در رأس نظام در بارة مذاکرات برجام و همچنين اظهارات قالیباف در باره قفل شدن دهها میلیارد دلار پول به خاطر تصمیمات اشتباه، نشان داد كه بر بحران دروني رژيم و رشد فزايندة آن نمي‌توان سرپوش گذاشت. 

اجلاس شورا بر اين واقعیت تأکید کرد که خامنه ای می‌خواست در شرایط انفجاری اجتماعی با به کرسی نشاندن جلاد قتل عام ۶۷ در برابر مقاومت سازمانیافته و به طور مشخص در برابر مجاهدین خلق  ایران که ۹۰ درصد شهیدان سربه‌دار را تقدیم کرده اند، سد ببندد و مانع پیوند قیامها و جنبش مقاومت شود، اما تاكنون حاصلي نداشته و نتيجة معكوس داده است.

برخلاف خیال خام خامنه ای و به رغم سفرهای تبليغاتي رئیسی و وزیران کابینة جلادان و نیرنگهای عوامل محلی رژیم در استانهای  مختلف، از جمله در اصفهان، ایرانیان و جهانیان روز جمعه ۲۸آبان در بستر خشک زاینده رود شاهد حضور جمعیت عظيمي بودند که به حمایت از خواست عادلانة کشاورزان خیانت شده و غارت شده برخاسته بود. هنگامی هم که بلندگو برای منحرف کردن این خیزش، «به‌فرموده»  از ولی فقیه نام برد، همین جمعیت عظیم آشکارا خامنه‌اي را هو کردند. صحنه‌یی که متعاقباً در جمعیت انبوه دیگری در شهرکرد به همين شکل تکرار شد. رویداد سترگ دیگر، صحنه های قیام و نبرد جانانه‌یی بود كه روز جمعه ۵ آذر در اصفهان خلق شد و جوانان شورشگر در کف خیابان گزمه‌های یگان ویژه و نیروی سرکوبگر انتظامی را به چالش کشیدند و فریاد می‌زدند: «ما آمده ایم بجنگیم، بجنگ تا بجنگيم».

اعضای شورا هم‌چنين به رزم پیگیر کانونهای شورشی که در سخت‌ترین شرایط خفقان و کرونای ولایت در داخل میهن اشغال شده شعله های قیام و سرنگونی را روشن نگه داشته اند درود فرستادند.

اجلاس شورا با ستودن هموطنان و یاران مقاومت و بستگان شهیدان که پرچم دادخواهی و فراخوان به محاکمة خامنه ای و رئیسی را در جای جای جهان بر دوش می کشند، تأكيد كرد: اوج گیری درخشان جنبش دادخواهی پاسخ دندان شکنی به ولی فقیه استبداد دینی  بود که می‌خواست با  جلاد ۶۷ رعب و سکوت و سکون را تحمیل کند. اما جنبش مقاومت و دادخواهی، رئیسی را در عرصة جهاني به نقطة ضربه پذیری دشمن تبدیل کرد. اين جنبش به‌رغم سیاست ننگین مماشات، با تظاهرات پیگیر و طرح شکایت به مراجع قضایی، جلاد 67 را به خودداری از شرکت در مجمع عمومی ملل متحد و کنفرانس تغییرات اقلیمی و آب و هوا در گلاسکو ناگزیر کرد. 

اعضاي شورا پيروزي بزرگ جنبش دادخواهي در دادگاه سوئد و در هم شكستن توطئه دشمن ضد بشري كه مي‌خواست جنبش دادخواهي را مصادره و با سفیدسازی مأمور نفوذي قتل عام و حماسه های درخشان سربه‌داران را لوث كند، تبريك گفتند. دشمن مي‌خواست هم مجاهدان سربه‌دار را هويت زدايي كند و هم درخشانترین حماسه های الهام بخش پايداری آن شهيدان سرفراز تاریخ ایران را حمل برعدم انتخاب و آگاهي آنها كند و نيز تا جايي كه بتواند، ابعاد قتل عام را محدود جلوه دهد.

اعضاي شورا سياست مقاومت ايران در رويكرد با اين توطئه را، كه در اطلاعية 24 آبان 1398 كميسيون امنيت و ضد تروريسم فرموله شده بود، فوق العاده كارساز و راهنماي عمل دو سال گذشته توصيف كردند. طبق اين سياست از همان ابتدا دهها تن از اعضا و هواداران مجاهدين، كه شاهد قتل عام يا بستگان آنها در شمار سربه‌داران بودند، براي شهادت دادن در دادگاه اعلام آمادگي كردند تا نگذارند دژخيم از مجازات بگريزد. آنها در كارزاری مستمر و مستند، با جزييات مشخص، توطئه هاي اطلاعات آخوندي در اين پرونده و نقش ايرج مصداقي را افشا كردند. انتشار كليپهاي صوتي آخوند محمد مقيسه اي (دژخيم ناصريان رئيس حميد نوري) و آخوند علي رازيني (سردژخيم سازمان قضايي نيروهاي مسلح رژيم در سال 67) بيانية بيش از 1600 زنداني سياسي، گزارش تحقيقي و جامع كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت و روشنگری ارزشمند آقاي فريدون ژورك در بارة مأمور نفوذي از این جمله است.

اعضاي شورا خاطرنشان كردند وقايع 5 ماه پس از شروع محاكمة دژخيم حميد نوري در اين حقيقت ترديدي باقي نگذاشته كه اگر شهادتها و اسناد اعضا و هواداران مجاهدين نبود، دژخيم مي‌توانست از مجازات بگريزد.

رئيس دادگاه، هنگامی که روز 26 اكتبر (دو ماه و نيم پس از شروع دادگاه) اعلام كرد دادگاه براي دو هفته به آلباني مي‌رود، در مورد شاكيان و شاهدان اشرف گفت: « اين اشخاص طبق مدارک و اسنادی که تحویل ما داده شده برای ثبوت ضروری هستند و نمی توان گفت که شهادت آنها نادیده گرفته شود و نباشد. آنها باید حضور داشته باشند».

بي سبب نيست كه اطلاعات آخوندي از طريق مأموران تلاش مي‌كند مستقيم و غير مستقيم شاهدان و اسناد و مدارك مجاهدين را بي اعتبار كند و دژخيم و وكلايش نيز بارها براي اثبات «بي‌گناهي» خود به مأمور نفوذي استناد ‌كردند. 

نكتة ظريف اين است كه طبق اسناد ارائه شده به دادگاه، اين اسناد سازمان مجاهدين و اعضاي آن است كه از دو دهه قبل از دستگيري دژخيم حميد عباسي (نوري) حقايق مربوط به شركت او در قتل عام 67 را به وضوح و بدون هيچ گونه ابهامي مطرح كرده بود.

سیر تحولات جنبش دادخواهي به انکشاف یک حقیقت بزرگ سیاسی راه برد؛ حقیقت ستیر نیروهای پیشرو جامعة ایران در دهة ۶۰ با ارتجاع قرون وسطایی حاکم و به طور مشخص رویارویی سازمان مجاهدین خلق ایران با خمینی که در قتل عام ۶۷ به اوج رسید و بزرگترین شقه را به ولایت فقیه تحمیل کرد. منتظری در اعتراضی رو در رو با خمینی و جلادانی چون رئیسی این قتل عام را بزرگترین جنایت نامید و به آنها گفت با این کار ولایت فقیه را منفور مردم کرده اند و تاریخ نامهایشان را به عنوان بزرگترين جنایتکاران ثبت خواهدکرد. او از مجاهدین به عنوان یک سنخ فکر و منطق یاد کرد که با قتل عام و کشتن از بین  نمی روند بلكه ترويج می‌شوند. اعضای شورا تأکید کردند پنهان کردن محتوای این جدال سیاسی و کمرنگ کردن هویت سربه‌داران قتل عام شده درخدمت رژیم ولایت فقیه است.

دبیرخانة شورای ملی مقاومت ایران

۸ دي ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا