کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم: اقدام تروريستي در آلباني در پوشش ديدار خانوادگي

توئیتر کمیسیون امنیت و ضد تروریسم: وزارت اطلاعات پس از شكست مفتضحانة زمينه سازي براي يك اقدام تروريستي در آلباني در پوشش ديدار خانوادگي يك دايي و زن دايي سيتي زن سوئد كه عواطف شان براي ديدار با خواهرزاده شان به جوش آمده بود، ناگزير دست خود را از طريق مزدوران و سايت‌هاي تابعه رو كردند از قبيل اينترلينك و انجمن‌ نجاست و اولسي يازچي كه در حال حاضر در مالزي كه حوضچة شناخته شده وزارت است، بسر ميبرد. غافل از اين كه موضوع در مراجع قانوني در دست پيگيري است. پيشدستي احمقانه در پوش ديدار خانوادگي هم لو رفته و برگ سوخته است. حكم دادگاه در مورد محكوميت جرجي تاناسي هم بر دل وزارت و انجمن‌هاي نجاست بطور مضاعف داغ گذاشته و در آينده علني ميشود. هر قدر پخش شعارها در داخل ايران افزايش مي‌يابد عواطف خانوادگي آخوندها و مزدوران براي ديدار با مجاهدين بيشتر به جوش مي آيد!

شنبه ۲۳بهمن ۱۴۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا