کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم :کارزار بزرگ افشاي اطلاعات قضاييه جلادان توسط مقاومت ايران (شماره ۴ )

 

كارزار بزرگ افشاي اطلاعات قضاييه جلادان توسط مقاومت ايران
(شماره ۴ )
اسامي ۲۲۷۳ زنداني سياسي و عقيدتي در قضايية ولايت‌فقيه
يك نمونه از ليست‌‌هاي ”خيلي محرمانه“ شامل زندانيان قيام
 علاوه بر ۲۶۷ زندان‌ و بازداشتگاه‌ و اردوگاه‌ و كانون‌ اصلاح و تربيت متعلق به سازمان زندان‌هاي رژيم در تير ۱۳۹۹ نيروي انتظامي ۱۵۹ بازداشتگاه و وزارت اطلاعات ۱۴۷ بازداشتگاه جداگانه داشته‌ است

ليست ضميمه يك نمونه از ليست‌هاي ”خيلي محرمانه“ زندانيان سياسي و عقيدتي در قضايية جلادان در حال حاضر است كه شماري از زندانيان قيام و كانون‌هاي شورشي نيز در آن ثبت شده‌اند. اين ليست داراي ۲۵۶۷ رديف اسامي زندانيان است كه ۲۹۴ مورد آن به خاطر تنوع اتهامات و جرايم انتسابي، تكرار شده است. در نتيجه، جمع اسامي غير تكراري ۲۲۷۳ نفر است كه ۱۵۵۲ نفر محكوم و ۷۲۱ نفر متهم هستند. اتهام‌ها و محكوميت‌هاي قضايي از جمله موارد زير است :
-«توهين به مقام معظم رهبري»
-«اهانت به حضرت امام خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي»
-«توهين به تمثال مبارك حضرت امام ره و مقام معظم رهبري»
-«اهانت به رهبر كبير انقلاب»
-«توهين به مقدسات، توهين به مسئولين كشور»
-«توهين به مقام معظم رهبري، اهانت به مقدسات اسلام و تخريب اموال عمومي»
-«توهين به مقام معظم رهبري،ارتباط با گروهك تروريستي»
-«توهين عملي و لفظي به مأمور دولت» و «اخلال در نظم دادگاه»
-همچنين اتهامات واهي و بهانه‌هاي ديگري از قبيل «توهين به امام رضا» و «اهانت و دشنام به پيامبر و ائمه معصومين و مقدسات».
واضح است كه در فرهنگ قضايية جلادان، ”مقدسات“ نام مستعار خميني و خامنه اي و منظور از”مقدسات اسلام“ نمادهاي همين نظام و منظور از ”تخريب اموال عمومي“ به آتش كشيدن مظاهر حاكميت و تصاوير منحوس سردمداران آن است.
برخي ديگر از جرايم مندرج در اين ليست عبارتند از :
-«عضويت در جمعيت‌هاي معارض كشور»
-«عضويت و فعاليت در گروه برانداز»
-«اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم عليه امنيت»
-«محاربه و افساد في الارض»
-«فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران»
-«عضويت در گروه معاند نظام و فعاليت تبليغي عليه نظام از طريق آتش زدن بنر منقش به عكس سردار سليماني»
-«عضويت در گروه با هدف برهم زدن امنيت ملي (كانون شورشي)، فعاليت به نفع گروه‌هاي معاند از طريق شعارنويسي و ارسال كليپ براي منافقين»
-«عضويت در سازمان مجاهدين، فعاليت تبليغي عليه نظام، توهين به امام و رهبري، همكاري با دول خارج متخاصم، تهيه عكس از ساختمان اداره به عنوان كسب خبر و معرفي به عنوان شكنجه‌گاه»

شايان يادآوري است كه طبق گزارش «دفتر آمار» سازمان زندان‌ها در تير ۱۳۹۹ ، علاوه بر ۲۶۷ زندان و بازداشتگاه و اردوگاه و كانون‌هاي موسوم به اصلاح و تربيت متعلق به سازمان زندان‌ها، نيروي انتظامي ۱۵۹ بازداشتگاه و وزارت اطلاعات ۱۴۷ بازداشتگاه افزوده و جداگانه داشته كه اكنون بيشتر شده است.

شوراي ملي مقاومت
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱

کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییهٔ جلادان توسط مقاومت ایران (شمارهٔ ۴)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا