کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

كميسيون امنيت و ضد تروريسم: تشديد توطئه‌هاي رذيلانه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران عليه اعضاي شوراي ملي مقاومت

رژيم ضد بشري آخوندي از ضربات كانون‌هاي شورشي در نقاط مختلف كشور و بخصوص از تسخير سايت‌هاي شهرداري تهران و از كارانداختن دوربين‌هاي ارگانهاي سركوبگر به خود مي پيچد. چمران رييس شوراي شهر رژيم در تهران بعد از ۱۷ روز اعتراف كرد كه هنوز”سامانه هاي” شهرداري از دور خارج است و ”برخی دفاتر الکترونیک در دادن نقشه و گرفتن جواب مشکل دارند”. به اين ترتيب ادامه اخاذي هاي از مردم و دريافت بسياري از عوارض و جريمه ها از سوي شهرداري هنوز امكانپذير نيست.  در چنين شرايطي سايبري وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران ترفندها و تو‌طئه هاي خود عليه اعضاي شوراي ملي مقاومت ايران را تشديد كرده است.

۱-يكشنبه شب ۲۹ خرداد سايبري آخوندها با هك كردن تلگرام هنرمند مبارز آقاي امير آرام پيامهاي مجعولي به اسم او براي افراد زيادي ارسال كرد.

۲-دوشنبه ۳۰ خرداد اطلاعات آخوندها با يك ايميل شبيه به ايميل آقاي حسين مهدوي دبير شورا براي شماري از اعضاي شورا از جمله خانم سوسن عضدانلو، خانم فلورصدودي و آقاي حسين فرشيد فرستاد و نوشت: «باسلام ودرود، ساعت جلسه دبيرخانه امروز كمي تغيير دارد. اين برنامه ازساعت ۱۷ به وقت پاريس آغاز ميگردد ولي اتاق زوم ازساعت ۱۱.۳۰ باز خواهد بود كه اين تغيير براي بالابردن كنترلهاي فني است. درصورت لزوم و هماهنگي هاي بيشتر، برادران شورا با شما تماس خواهند گرفت». در اين ايميل از اسم madhavi استفاده شده و جاي حرف h وd عوض شده است.

۳- بعد از ظهر دوشنبه۳۰ خرداد يك مأمور وزارت اطلاعات كه خودش را با نام ”محمد“ از طرف دبيرخانه شورا معرفي مي‌كرد، با آقاي فرشيد تماس گرفت و گفت ”محسن عباسي“ مي‌خواست با شما صحبت كند اما چون الآن مشغول است پيغام داد كه امروز براي جلسه شورا زودتر بياييد و ميخواهد دررابطه با  هك تلگرام امير آرام  باشما صحبت كند. آقاي فرشيد كه به اين فرد مشكوك شده بود ميگويد گوشي را به خود محسن بده اما مزدور مربوطه طفره ميرود و آقاي فرشيد تماس را قطع ميكند.

كميسيون امنيت و ضد تروريسم شورا توجه عموم هموطنان بويژه هواداران و پشتيبانان مقاومت را به رذيلت‌هاي سايبري رژيم آخوندي جلب مي‌كند. از پاسخ دادن به ايميل‌ها و تلفن‌هاي مشكوك خوداري كنيد و هرگونه تماس و ايميل نامشخص و ناشناس و نامطمئن تحت عنوان شوراي ملي مقاومت يا مجاهدين را بلادرنگ با نمايندگي‌هاي شورا و دفاتر مجاهدين در ميان بگذاريد.

شوراي ملي مقاومت ايران

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

۳۱خرداد ۱۴۰۱(۲۱ ژوئن ۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا