کمیسیون قضایی

کمیسیون قضایی: قاضي جسي فورمن در دادگاه ناحية جنوبي نيويورك تاريخ كنفرانس مقدماتي رسيدگي به شكايت‌ها عليه ابراهيم رئيسي را اعلام كرد

امروز قاضي جسي فورمن، قاضي دادگاه ناحیة جنوبی نیویورک، تاريخ ۲۴آبان ۱۴۰۱( ۱۵نوامبر ۲۰۲۲) را براي كنفرانس مقدماتي رسيدگي به شكايت‌ها در مورد ابراهيم رئيسي تعيين كرد.

قاضي به وكلاي همه طرفهاي شكايت اعلام كرد ساعت ۹ صبح ۱۵نوامبر در يك جلسة مقدماتي كه طبق روية دادگاه در پرونده‌هاي مدني به صورت آنلاين برگزار مي‌شود شركت كنند.

قاضي افزوده است : به طرفین دستور داده می شود يك نامه مشترک و همچنین طرح مدیریت و پيش بردن پرونده و مهلت پیشنهادی را که به عنوان یک سند به دادگاه ارائه می شود، ارسال کنند. نامه مشترک، بايدحداکثر تا پنجشنبه هفتة قبل از کنفرانس مقدماتی ارسال شود.

طرفین همچنين باید از فرم پیشنهادی «طرح مدیریت پرونده مدنی و مهلت مشخص شده توسط دادگاه» تبعيت كنند كه طبق آن ميتوان هر موضوع ذيربط حقوقی را در كنفرانس بررسی کرد.

قاضي خاطرنشان كرده است :«نامه مشترک نباید از پنج صفحه تجاوز کند و بایستي اطلاعات ضروری را در بندهای جداگانه ارائه كند».

قاضي از وکلای دريافت كننده دستورالعمل خواسته است فوراً با ابلاغ يك نسخه از دستور دادگاه « به وکیل سایر طرفهاي شكايت که هنوز حضور نيافته‌اند، اطلاع دهند». اگر از هویت وکیل طرف مقابل (ابراهيم رئيسي) اطلاعي در دست نيست، وکیل دریافت کننده دستور حاضر «فوراً یک نسخه از این دستور و قوانین و رویه های دادگاه را برای شخص طرف مقابل (ابراهيم رئيسي) ارسال کند».

شوراي ملي مقاومت ايران

كميسيون قضايي

۲۸مرداد ۱۴۰۱

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا