کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم : گزارش سركردة كل سپاه پاسداران به خامنه‌اي سپاه، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات در دو هفتة اول قيام ۲۰ هزار و ۴۴۵ نفر را دستگير كردند

گزارش سركردة كل سپاه پاسداران به خامنه‌اي
سپاه، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات در دو هفتة اول قيام
۲۰ هزار و ۴۴۵ نفر را دستگير كردند

طبق يك سند با طبقه‌بندي ”خيلي محرمانه“ كه براي خامنه‌اي تهيه شده و نسخه‌اي از آن در اختيار كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت است، پاسدار سرلشكر سلامي سركردة كل سپاه گزارش كرده است كه در دو هفته اول قيام: ۹۶۵۴ نفر توسط نيروهاي سپاه، ۹۵۴۵ نفر توسط نيروي انتظامي و ۱۲۴۶ نفر توسط نيروهاي وزارت اطلاعات بازداشت شده اند.
آنچنان كه در اخبار علني رژيم آمده شماري از دستگيرشدگان در اين فاصله آزاد شده‌اند اما تعداد بيشتري دستگير شده اند.
بر اساس اين گزارش ۴۲ درصد بازداشت شدگان كمتر از ۲۰ سال دارند. همچنين سركرده سپاه دشمن مدعي است، تعدادي از دستگيرشدگان اعضاي «سازماندهي شده» مجاهدين هستند.

شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
اول آبان ۱۴۰۱ (۲۳ اكتبر ۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا