کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

كميسيون امنيت و ضد تروريسم : ابلاغ دستور سركردة كل سپاه خامنه اي به فرماندهان سپاه حفاظت تهران بزرگ، سپاه استان تهران و سپاه استان البرز در مورد روند افزايشي عمليات كانون‌هاي شورشي مجاهدين (اطلاعيه شماره ۷)

با تأكيد بر «هوشيارباش» تير و مرداد و تمهيدات حفاظتي و امنيتي در شهريور ۱۴۰۱

ابلاغ دستور سركردة كل سپاه خامنه اي به فرماندهان سپاه حفاظت تهران بزرگ، سپاه استان تهران و سپاه استان البرز
در مورد روند افزايشي عمليات كانون‌هاي شورشي مجاهدين
با تأكيد بر «هوشيارباش» تير و مرداد و تمهيدات حفاظتي و امنيتي در شهريور ۱۴۰۱
(اطلاعيه شماره ۷)
‌با توجه به روند افزايشي اقدامات عناصر کانونهاي شورشي عليه اماکن داراي طبقه‌بندي علي‌الخصوص مراکز سپاه و نظر به دستور سردار فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مبني بر سازماندهي فراگير و به کارگيري گشت هاي اطلاعاتي هدفمند و کمين در اطراف مراکز احتمالي، جهت مقابله و برخورد با اين عناصر؛ ضروري است ضمن شناسايي تمامي اماکن داراي طبقه بندي اعم از نظامي،‌دولتي ، ‌قضايي، مستعد انجام اقدامات ايذايي؛ ‌نسبت به راه اندازي گشتهاي اطلاعاتي منسجم، ‌هدفمند و برنامه ريزي شده به صورت محسوس و نامحسوس و همچنين کمين گذاري در حريم امنيتي و حفاظتي اماکن مربوطه اقدام نماييد

سند شماره ۸
تاريخ : ۲۸ مهر ۱۴۰۱
آني-خيلي محرمانه
به گیرندگان ذيل
از جانشين فرمانده قرارگاه ثارالله تهران
موضوع: ابلاغ دستور فرمانده محترم كل سپاه پاسدران انقلاب اسلامي
‌به اطلاع ميرساند با توجه به اقدامات ايذايي صورت گرفته توسط عناصرکانونهاي شورشـي گروهک تروريستي منافقين عليـه اماکن داراي طبقـه بنـدي
علي الخصوص مراکز سپاه و روند افزايشي اينگونه اقدامات و نظر به دستور سردار فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مبني بر سازماندهي فراگير و به کارگيري گشت هاي اطلاعاتي هدفمند و کمين در اطراف مراکز احتمالي جهت مقابله و برخورد با اين عناصر ضروري است ضمن شناسايي تمامي اماکن داراي طبقه بندي اعم از نظامي ،‌دولتي ،‌قضايي، و … مستعد انجام اقدامات ايذايي (وجود پارک ،‌فضاي باز در حريم امنيتي اماکن) ‌نسبت به راه اندازي گشتهاي اطلاعاتي منسجم ،‌هدفمند و برنامه ريزي شده به صورت محسوس و نامحسوس و همچنين کمين گذاري در حريم امنيتي و حفاظتي اماکن مربوطه اقدام نماييد.
همچنين هوشيار باش شماره ۱۵۵۹-۱ ث ط تاريخ ۲۱/۴/۱۴۰۱ فرماندهي قرارگاه ثارالله تهران، ابلاغ تمهيدات حفاظتي و امنيتي شماره نامه ۱۷۶۴-۱ ث ط تاريخ ۵/۵/۱۴۰۱ فرماندهي قرارگاه ثارالله تهران، و تمهيدات حفاظتي و امنيتي درمقابله با اقدامات ايذايي و خرابکارانه به شماره ۲۱۴۰-۱/ ث ط تاريخ ۱/۶/۱۴۰۱ فرماندهي قرارگاه ثارالله تهران را مجدداً مورد تأکيد قرار ميدهد.
امضاء : سرتيپ پاسدار حسين نجات جانشين فرمانده قرارگاه ثارالله تهران
گيرندگان:
فرمانده محترم سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ
فرمانده محترم سپاه سيدالشهدا استان تهران
فرمانده محترم سپاه امام حسن مجتبي البرز

شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
۴ آبان ۱۴۰۱ (۲۶ اكتبر ۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا