کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم: براي هوشياري و اطلاع هموطنان و جوانان شورشگر از مأموريتهاي سپاه خامنهاي در تهران-(اطلاعيه شماره ۸)

دستورات اجرايي سركردة قرارگاه عملياتي فتح از سپاه حفاظت تهران بزرگ به ۲ يكان امنيتي و ۵ ناحيه بسيج

l هیچ پاسداری از تهران خارج نشود. کلیه مرخصیها لغو میباشد.کلیه گردانها آمادگی فراخوانی را داشته باشند. شیفتها، مسئولین شبها و یگانها آماده باشند. تمام نیروها اعم از پایوران و بسیجیان با لباس مصوب و یا کاور بکارگیری شوند.

l نسبت به دستگیری هدفمند اقدام نمایید. شعارنویسیها را امحاء و شعارنویسان را شناسایی نمایید.آدرس منازل و اماکنی که اقدام به سردادن شعار هنجارشکنانه مینمایند ثبت و جهت برخورد قضائی به معاونت اطلاعات این قرارگاه اعلام نمایید

سند شماره 9 [سند كوتاه شده اما مفاد تغييري نكرده است]

تاريخ: اول آبان 1401

ارجحيت آني

طبقه بندي خيلي محرمانه

به: گیرندگان زیر

از: فرمانده قرارگاه عملیاتی فتح [ سپاه حفاظت تهران بزرگ]

موضوع: ابلاغ مأموریت روزهای یکشنبه، دوشنبه، سهشنبه (مورخه 01/08/1401 تا 03/08/1401)

عطف به دستور فرماندهی محترم سپاه تهران بزرگ در ویدئو کنفرانس در مورخ 30/07/1401 نسبت به رعایت و اجرای موارد زیر اقدام نمایید.

دستور اجرایی:

یگان امنیتی امام رضا

-کلیه پایوران از ساعت ۰۷۳۰ در محل کار حاضر و آماده اعزام به مأموریت باشند.

-یک گردان ۳۰ موتوره از ساعت ۱۰۳۰ در نقاط ابلاغی سپاه مستقر و تا ساعت ۱۳۳۰ اجرای مأموریت نمایید.

-نسبت به فراخوانی و آمادهسازی ۳ گردان امام علی ۳۰ موتوره از ساعت ۱۶۰۰ اقدام و آماده اجرای مأموریت از ساعت ۱۶۳۰ در میادین و چهارراههای اصلی باشید و نمایش اقتدار کانون به کانون نمایید.

-گردانهای فراخوانی شده به صورت ۱۰ موتور ۲ نفره با تجهیزات ضداغتشاشات در کانونها در حال تردد و گشت و نمایش اقتدار باشند.

-کلیه نیروها در روز ارگان آماده در قالب گشتهای ثارالله ایفای نقش نمایند.

-نسبت به فعالسازی تورهای ایست و بازرسی در نقاط توافق شده با عملیات سپاه تهران از ساعت ۲۱۰۰ الی ۲۴۰۰ اقدام نمایید.

– از آمادگی گشتهای موتوری گردانهای خود اعم از استعداد نیروئی، موتوری و تجهیزاتی اطمینان حاصل نمایید.

– نسبت به همکاری با عوامل فاتب [فرماندهي انتظامي تهران بزرگ] در صحنه اقدام نمایید.

– آمادگی فراخوانی کلیه نیروهای رسمی و بسیجی یگان را در هر ساعتی از شبانهروز داشته باشید.

یگان امنیتی امام سجاد

-نسبت به کنترل عملیاتی قرار گرفتن به قرارگاه قدس اقدام نموده و آمادگیهای لازم را جهت اجرای مأموریت به نحو احسن کسب نمایید.

نواحی مقاومت بسیج حمزه، مقداد، حبیب، مسلم و ابوذر:

-کلیه پایوران آماده فراخوانی در هر ساعت از شبانهروز را داشته و آمادگی اعزام به مأموریت را داشته باشند.

-نسبت به فراخوانی و آمادهسازی یک گردان ۴۰ موتوره از ساعت ۱۶۰۰ با تجهیزات کامل ضداغتشاشات اقدام و آماده اجرای مأموریت از ساعت ۱۶۳۰ در میادین و چهار راههای اصلی باشید و نمایش اقتدار کانون به کانون نمایید.

-حوزههای مقاومت از ساعت ۱۷۰۰ در محل حوزه حاضر و از ساعت ۱۸۰۰ تا ۲۴۰۰ نسبت به اجرای گشت اطلاعاتی و عملیاتی و رضویون اقدام نمایند.

– نسبت به اجرای گشتهای کانون به کانون در معابر اصلی و میادین اصلی خود با بگارگیری دو گشت ۴موتوره به ازای هر حوزه مقاومت در دو بازه زمانی از ساعت ۱۸۰۰ الی ۲۱۰۰ و از ساعت ۲۱۰۰ الی ۲۴۰۰ با هماهنگی این قرارگاه اقدام نمایید.

– نسبت به رصد محدوه استحفاظی با فعالسازی گشت اطلاعاتی به استعداد یک گشت خودروئی و موتوری از ساعت ۲۴۰۰ تا ساعت ۰۴۰۰ صبح اقدام نموده و شعارنویسیها را امحاء و شعارنویسان را شناسایی نمایید.

– نسبت به برگزاری تور و بازرسی در کلیه نقاط اولویت اول حوزههای مقاومت خود از ساعت ۲۱۰۰ الی ۲۴۰۰ اقدام نمایید.

– نیروها را نسبت به شعارنویسان توجیه نموده و بعد از مستند سازی با ۱۱۰ تماس گرفته و گزارش نمایید.

– در صورت نیاز به دستگیری افراد، از نیروهای اطلاعاتی و بدون درگیری نسبت به جلب فرد یا افراد اقدام نمایید.

– نسبت به توجیه کلیه نیروها جهت عدم تعقیب خودروهاییکه از محل تور فرار میکنند اقدام نمایید.

– گزارش اجرای تور ایست و بازرسی را به این قرارگاه ارسال نمایید.

معاونت اطلاعات:

-نسبت به رصد و تشدید اقدامات اطلاعاتی در محدوده سرزمینی قرارگاه و واگذارشده اقدام و هرگونه گزارش یا خبر را بدون فوت وقت اعلام نمایید.

– نسبت به کنترل اراذل و اوباش و انجام عملیات روانی اقدام نمایید.

– نسبت به دستگیری هدفمند اقدام نمایید.

– شماره پلاک خودروهایی که دائما در حال اعتراض و ایجاد مزاحمت با بوق زدن هستند را ثبت کنید.

– هر آپارتمان و منزل مسکونی و غیره که در حال شعاردهی بودن را ثبت کنید (آدرس کامل)

معاونت عملیات:

-نسبت به توجیه مسئولین عملیات ردههای تحت کنترل عملیاتی قرارگاه اقدام نمایید.

– نسبت به راهاندازی پاسگاه فرماندهی از ساعت ۱۰۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه، سهشنبه اقدام نمایید.

کمیته فنی:

– آمادگی لازم جهت هماهنگی با کمیته فنی سپاه تهران را داشته باشید.

– هماهنگی های لازم را با سازمانهای تحت کنترل عملیاتی در راستای پشتیبانی از مأموریت به عمل آورید.

– هماهنگی لازم را با شهرداری مناطق در خصوص امحاء شعارهای ساختارشکنانه بعمل آورید.

بازرسی و تعالی:

-نسبت به بازرسی از نحوه اجرای ماموریت اقدام و گزارش آنرا به فرماندهی ارسال نمایید.

معاونت ایمنی و اقدامات تأمینی:

-نسبت به نظارت بر وضعیت رعایت ملاحظات ایمنی و تأمینی در اجرای مأموریت اقدام و گزارش نمایید.

معاونت فاوا [فناوري اطلاعات و ارتباطات] :

-نسبت به پیشبینی لایههای متعدد ارتباطی، آمادگی لازم در خصوص برقراری ارتباط مستمر، امن و چند لایه را داشته باشيد.

-نسبت به پیگیری فعالسازی خطوط تلفنهای همراه VIP اقدام نمایید.

– نسبت به برقراری تصاویر دوربینهای شهری در اتاق وضعیت و مانیتورینگ قرارگاه فتح اقدام نمایید.

دستورات هماهنگی:

– هیچ پاسداری از تهران خارج نشود.

-شیفتها، مسئولین شبها و یگانها آماده باشند.

– کلیه گردانها آمادگی فراخوانی را داشته باشند.

– کلیه مرخصیها لغو میباشد.

– مسئولیت تأمین امنیت منطقه اکباتان با این قرارگاه میباشد لذا کلیه فرماندهان آمادگی اعزام نیرو به منطقه مذکور را بنا به دستور داشته باشند.

– نسبت به فعالسازی تمام تیمهای اطلاعاتی خود اقدام نموده و تمام محلهها و مناطق خود را بطور مستمر رصد نمایید.

– تمام نیروها اعم از پایوران و بسیجیان با لباس مصوب و یا کاور بکارگیری شوند.

– در صورت دستگیری افراد خاطی، با هماهنگی معاونت اطلاعات این قرارگاه دستگیرشدگان را به اطلاعات سپاه تهران تحویل دهید.

– تمهیدات لازم را در خصوص حفاظت و حراست از مقرهای مربوطه (پادگانها، ستاد نواحی، مقر گردانها، حوزههای مقاومت، پایگاههای مقاومت و ساختمانها و مراکز مربوط به سپاه) به عمل آورید.

– نسبت به تقویت گشتهای اطلاعاتی و عملیاتی در پیرامون اماکن و تاسیسات دارای طبقهبندی اقدام و آمادگی دفاع و حفاظت از اماکن مذکور را داشته باشید.

– استفاده از سلاح گرم در دفاع از مراکز و مقرهای نظامی تابعه (پادگانها، ستاد نواحی، حوزههای مقاومت، پایگاههای مقاومت و ساختمانها و اماکن مربوط به سپاه) برابر آئیننامه ابلاغی میباشد.

– با توجه به احتمال پرتاپ بستههای انفجاری و اشیاء سنگین از روی پلهای هوایی مراقبت لازم را بعمل آورید.

– آدرس منازل و اماکنی که اقدام به سردادن شعار هنجارشکنانه مینمایند ثبت و جهت برخورد قضائی به معاونت اطلاعات این قرارگاه اعلام نمایید.

– سایر دستورات بنا به وضعیت و شرایط زمانی بصورت دستور جزء به جزء متعاقباً ابلاغ میشود.

امضاء : سرهنگ پاسدار رضا گرشاسبي-فرمانده قرارگاه عملياتي فتح سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ

گيرندگان:

يگان امنيتي امام رضا

يگان امنيتي امام سجاد

نواحي مقاومت بسيج حمزه ، مقداد، حبيب، مسلم و ابوذر

 

شوراي ملي مقاومت ايران

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

۶ آبان ۱۴۰۱ (۲۸ اكتبر ۲۰۲۲

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا