کمیسیون زنان

اخراج رژيم زن ستيز آخوندي از ارگان زنان سازمان ملل اقدامي ضروري به ويژه بعد از كشتن دهها زن و دختر نوجوان در اعتراضات سه ماه اخير در ايران

 

اخراج رژيم زن ستيز آخوندي از ارگان زنان سازمان ملل
اقدامي ضروري به ويژه بعد از كشتن دهها زن و دختر نوجوان در اعتراضات سه ماه اخير در ايران

عضویت این رژیم آپارتاید جنسی و کودک کش از ابتدا در کمیسیون مقام زن، نادرست و مغایر با همه اهداف این کمیسیون و توهین به زنان ایران و همه زنان جهان بوده است.

برای مشاهده این اطلاعیه روی سایت به این لینک مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا