کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

حكم قطعي ۱۰ سال زندان در دادگاه آلباني براي يك مزدور اطلاعات كه به تهيه مسلسل براي ترور آقاي مهدي ابريشمچي مسئول كميسيون صلح شورا مبادرت كرده بود

دادگاه نهايي ويژة مبارزه با جرايم سازمانيافته حكم قطعي ۱۰ سال زندان براي مزدور بيژن پولادرگ را صادر كرد (تاپ چنل ۱۴دسامبر۲۰۲۲).


حكم قطعي ۱۰ سال زندان در دادگاه آلباني براي يك مزدور اطلاعات
كه به تهيه مسلسل براي ترور آقاي مهدي ابريشمچي مسئول كميسيون صلح شورا مبادرت كرده بود

دادگاه نهايي ويژة مبارزه با جرايم سازمانيافته حكم قطعي ۱۰ سال زندان براي مزدور بيژن پولادرگ را صادر كرد (تاپ چنل ۱۴دسامبر۲۰۲۲).
كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت در اطلاعيه هاي ۲۰ مهر ۱۳۹۹ و ۱۳ فروردين ۱۴۰۱ و ۲۷ تير ۱۴۰۱ اتهامات و خلاصه پروندة اين مزدور و مأموريت‌هايش در رابطه با وزارت اطلاعات و نيروي تروريستي قدس را منتشر كرد. در همين رابطه بالكان وب (۱۶ ژوئيه۲۰۲۲) در مورد بازداشت و تفتيش و تحقيق از ۱۱ تن مزدوران اطلاعات رژيم ايران قبل از گردهمايي سالانة مقاومت نوشته بود : «ساختار ويژة مبارزه با فساد و جرايم سازمانيافته (SPAK ) به مدت چهار سال در حال انجام تحقيقات در مورد سلولي است كه قصد حمله به مجاهدين خلق در آلباني را داشت. اسپاك (SPAK ) در سال ۲۰۱۹ به يك هستة تروريستي حمله كرد. تلويزيون نيوز ۲۴ پروندة كامل تحقيقاتي را فاش كرده است كه نشان مي‌دهد به احتمال زياد سلول تروريستي، مهدي ابريشمچي را هدف قرار خواهد داد. نفرات اين سلول، اعضاي مجاهدين خلق را در آلباني زير نظر داشتند. بازداشت‌ها و تجسس‌ها از هستة جاسوسي و تروريستي در ارتباط با دستگيري يك مزدور ديگر رژيم به نام بيژن پولادرگ در دو سال قبل خبر مي‌دهد…آنها مظنون به عضويت در گروه جاسوسي هستند، جايي كه بيژن پولادرگ عضو سابق مجاهدين قبلاً دستگير شده بود…وي از سوي اسپاك (SPAK ) متهم است كه بخشي از يك هستة تروريستي است كه قصد داشت به مقامات ارشد اپوزيسيون ايران كه ساكن اشرف ۳ هستند، حمله كند… او وظيفه داشت از اعضاي مجاهدين خلق عكس بگيرد و از مكان‌هايي كه آنها رفت و آمد مي كردند، مستند تهيه كند…او از طريق اپليكيشن تلگرام دستورات و دستورالعمل‌ها را دريافت مي‌كرد و طبق تحقيقات، ترور يكي از اعضاي ارشد مجاهدين خلق در حال برنامه ريزي بود. با مراجعه به پروندة تحقيقاتي، به نظر مي‌رسد يكي از نيروهاي اطلاعاتي ايران به متهم دستور داده تا در بازار سياه يك اسلحه كلاشينكف تهيه كند و افراد آموزش ديده اي را كه مي‌توانند مرتكب قتل شوند پيدا كند».
همچنين نيوز ۲۴ (۱۶ ژوئيه ۲۰۲۲) اعلام كرد: پرونده تحقيقاتي كامل را در اختيار دارد كه طبق آن ” آرام“ (نام مستعار عليرضا نقاش زاده مزدور مقيم اتريش) و تيم او، بر كسب اطلاعات در مورد مكان‌هاي فيزيكي مجاهدين خلق به ويژه مريم رجوي، صديقه حسيني ، جواد خراسان و حسن نايب آقا متمركز بود.
جاسوسي و شنود ارتباطات تلفني و كامپيوتري مجاهدين و جعل اخبار و افترائات براي شیطان سازی از مجاهدين از جرايم مزدور بيژن پولادرگ است.
گزارش تحقیقی شرکت مایکروسافت در ۸ سپتامبر ۲۰۲۲ در مورد حمله سایبری به سایتهای خدماتی و دولتی آلبانی فاش ساخت که چگونه يك انجمن وزارت اطلاعات رژيم ايران (به نام آسیلا) و نفرات آن از جمله تعدادی مزدور محلی به اسامی اولسی یازچی، جرجی تاناسی، داشامیر مرسولی و ولادیمیر ویس در خدمت رژیم ایران، بطور موازی با تبلیغات هکرهای رژیم ایران همسویی میکردند تا اثرات ضربه در آلباني را افزایش دهند.
در رأي قطعي هیأت قضات در بارة بيژن پولادرگ آمده است: «رسیدگی کیفری علیه وی از سال ۲۰۱۹ در حالی آغاز شد که دادستاني ويژه جرايم سازمانيافته با ارسال پرونده به دادگاه، چندین اتهام از جمله ” اقدامات تروریستی“ و ”مشارکت و سازماندهي در عملیات نظامی در کشور خارجی“ مطرح كرده و متهم شد که بخشی از یک هسته تروریستی است که هدف آن حمله به مقامات ارشد اپوزیسیون ایرانی در اشرف ۳ بوده است».
طبق اطلاعيه دادگاه در روز ۲۳ آذر ۱۴۰۱، نهايتاً مزدور بيژن پولادرگ به ۱۰ سال حبس قطعي محكوم شده است.

شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
۲۳ آذر ۱۴۰۱ (۱۴ دسامبر ۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا