اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

اعدام جنايتكارانه زندانی سیاسی ايوب ریگی

 

اعدام جنايتكارانه زندانی سیاسی ايوب ریگی

دژخیمان خامنه‌ای شنبه ۳ دی ماه، زندانی سیاسی ایوب ریگی ۳۸ ساله را در زندان مرکزی زاهدان اعدام کردند. ایوب ریگی بیش از ۷ سال در شکنجه‌گاه‌های اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، زندان زاهدان و زندان زابل زندانی بود.اولین بار در ۱۳۸۹ دستگیر و چند سال بعد با وثیقه سنگین آزاد شد. او در زندان نیز به افشاي جنایتهای رژیم و ارسال اخبار آن به بیرون زندان ادامه داد. جمع آوري اسامی و مشخصات محكومان به اعدام، بويژه كودكان و شکنجه هایی که علیه زندانیان سیاسی اعمال ميشود از اين شمار است. او به همراه شماري از زندانيان بيانيه هايي در محكوميت رژيم و حملات جنايتكارانه به ليبرتي امضا و به بيرون زندان ارسال ميكرد. او بارها به خاطر اين فعالیتها به سلولهای انفرادی منتقل و مورد اذيت و آزار قرار گرفت.
ایوب در ۱۳۹۷ مورد حمله پاسداران قرار گرفت، خواهرزاده اش الیاس ریگی دراين درگيري جان باخت و ایوب كه مجروح شده بود توانست از محاصره فرار کند. در شهریور ۱۳۹۸ در حاليكه از جراحتها به شدت رنج مي برد دستگير و به شکنجه گاه اطلاعات سپاه منتقل و تحت شكنجه قرار گرفت .تعدادی از زندانیان شاهد شکنجه‌های او در سلولهای انفرادی اطلاعات سپاه زاهدان بوده‌اند. دژخيمان بعد از40 ماه شكنجه و اذيت و آزار ایوب را در انتقام كشته شدن شماري از پاسداران به دار آويختند.
مقاومت ايران بار ديگر بر ضرورت اقدام فوري ملل متحد و اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو براي وادار كردن رژيم به توقف اعدام و بازديد هيأت حقيقت ياب بين المللي از زندانهاي ايران و ديدار با زندانيان بويژه زندانيان سياسي تاكيد ميكند. رژيم اعدام و شكنجه كه مايه ننگ بشريت است بايد از جامعه جهاني طرد و سردمدارانش به خاطر چهاردهه نسل كشي و جنايت عليه بشريت در برابر عدالت قرار گيرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۶ دی ۱۴۰۱ (۲۶ دسامبر ۲۰۲۲)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا