اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۲

تظاهرات جوانان دلیر در شهر زیباي تهران با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، خامنه ای ضحاک، می‌کشمیت زیر خاک؛ قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان

قيام سراسری – ۲۵۱
تظاهرات جوانان دلیر در شهر زیباي تهران با شعارهای
مرگ بر خامنه‌ای، خامنه ای ضحاک، می‌کشمیت زیر خاک؛ قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان

چهارشنبه ۱۶ فروردین، از اوايل شب شمار زیادی از جوانان دلیر در شهر زیبای تهران، در سالروز تولد شهید قیام حمید رضا روحی در مقابل محل سکونت او با فریادهای «آزادی آزادی آزادی» دست به تجمع و راه پیمایی زدند و شعارهایی چون «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر حکومت بچه کش»، «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک»، «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان» و «این آخرین پیامه، هدف کل نظامه» سر دادند. اين تجمعات تا پاسي از شب ادامه داشت. تظاهركنندگان عكسهاي سركردگان رژيم و بنرهاي تبليغاتي را به آتش كشيدند.

حمید رضا روحی روز ۲۷ آبان در منطقه شهر زیبا با شلیک مستقیم نيروهاي سركوبگر به شهادت رسید.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۶ فروردین ۱۴۰۲ (۵ آوریل ۲۰۲۳)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا