اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۲

حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در تهران، اسلامشهر، کرج، قزوین، اردبیل، ارومیه و بابلسر و بهارستان

 


حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در تهران، اسلامشهر، کرج، قزوین، اردبیل، ارومیه و بابلسر و بهارستان
تجمع اعتراضي دانشجويان با شعار «دانش آموزا مسموم، معلما تو زندون، حجاب شده گیرشون»

امروز یکشنبه ۲۷ فروردین، مسموم سازی دانش آموزان مدارس دخترانه توسط عوامل خامنه‌ای ادامه یافت و دانش آموزان شماري از شهرها از جمله در تهران (مدارس ستایش و طلوع)، كرج (مدرسه سلیمانی)، قزوین (مدرسه یاس نبی)، اسلامشهر (مدرسه عترت)، اردبيل (مدرسه معراج)، اروميه(مدرسه طراوت) بابلسر (مدرسه امانت) و بهارستان تهران مسموم و بسياري از دانش آموزان به مراکز درمانی منتقل شدند. تنها در ارومیه بیش از ۴۰ دانش آموز روانه بیمارستان شدند.
امروز دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه رژیم برای تحمیل حجاب اجباری و اعتراض به جنایت مسموم سازی دانش آموزان مدارس دخترانه تجمع اعتراضی برپا کردند و شعارهایی مانند «دانش آموزا مسمومن، معلما تو زندون، حجاب شده گیرشون» سر دادند.
خانم مريم رجوي ادامه مسموم سازي دانش آموزان دختر را يك جنايت بزرگ و سيستماتيك خواند كه بدستور خامنه اي و به منظور جلوگيري از بالاگرفتن قيام صورت ميگيرد. وي جامعه بين المللي را به اقدام فوري براي پايان دادن به اين تراژدي انساني فراخواند و خواستار تحقيق جامع و مستقل كميته حقيقت ياب بين المللي در اين باره شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷ فروردین ۱۴۰۲ (۱۶ آوریل ۲۰۲۳)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا