اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۲

شكايت مقاومت ايران از ممنوعيت تظاهرات پاريس

 

شكايت مقاومت ايران از ممنوعيت تظاهرات پاريس

ممنوع كردن تظاهرات ايرانيان معامله‌ای شرم آور عليه دمکراسی و آزادی بيان و آزادي اجتماعات و تسلیم شدن به باج خواهی و گروگانگیری فاشیسم ديني حاكم بر ايران است. رژيمي که بعد از قیام ۹ ماه گذشته تنها با اتكا به امواج اعدامها به حکومت ادامه میدهد. اين رژيم از ابتداي ماه مه تا كنون بيش از ۲۰۰ تن را اعدام كرده است. پليس به رويترز گفته است «شرایط ژئوپلیتیکی باعث ایجاد اختلال در نظم عمومی می‌شود». اين، اشاره آشكار به تهديدهاي رژيم آخوندها و كرنش در برابر آن است.
فشار رژيم آخوندها به فرانسه براي اعمال اين ممنوعيت حاكي از وحشت رژيم از استقبال مردمي از سازمان مجاهدين خلق ايران و نقش كليدي آن در قيام و منتهاي ترس ملايان از يك تظاهرات شوراي ملي مقاومت ايران به عنوان جايگزين دموكراتيك چند هزار كيلومتر دورتر از خاك ايران است.
مقاومت ايران از همه راههاي حقوقي و سياسي در برابر ممنوعيت غيرقانوني اقدام و شكايت ميكند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۲۹ خرداد ۱۴۰۲ (۱۹ ژوئن۲۰۲۳)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا