اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۲

۱۴ اعدام جنايتكارانه در سه روز اعدام ۹ هموطن بلوچ، انتقام از جوانان شورشگر بلوچ و تلاش مذبوحانه براي مقابله با خيزش آنان

 


۱۴ اعدام جنايتكارانه در سه روز
اعدام ۹ هموطن بلوچ، انتقام از جوانان شورشگر بلوچ و تلاش مذبوحانه براي مقابله با خيزش آنان

خامنه‌ای در يك انتقام كور و جنايتكارانه از جوانان شورشگر بلوچ و در يك تلاش مذبوحانه براي مقابله با خيزش دلاورانه آنها، در سه روز گذشته دست كم ۹ زنداني از هموطنان بلوچ را حلق آويز كرده است.
جلادان، روز سه شنبه ۱۰ مرداد سه هموطن بلوچ را در زندان زاهدان، يك زنداني ديگر را در زندان شيبان اهواز و يك زنداني از اتباع افغانستان را در زندان زابل اعدام كردند.
دوشنبه ۹ مرداد ۴ هموطن بلوچ سعید براهویی و علی براهویی (خان محمد) و خدارحم محمدانی (لطیف) در زندان مرکزی زاهدان و فرهاد بادروزه (نارویی) در زندان مرکزی بیرجند اعدام شدند. در همين روز یک زنداني اهل افغانستان در زندان زابل به دست جلادان جلق آويز شد.
یکشنبه ۸ مرداد دو هموطن بلوچ به‌نام‌های بیدالله گرگیج و شهسوار شهریاری (پلنگی) در زندان مرکزی زاهدان و یک زنداني از اتباع افغانستان به‌نام محمد ارباب در زندان زابل حلق آویز شدند.
روز یکشنبه یک زندانی دیگر به‌نام حمید عسکری نیا در زندان مرکزی قم قربانی ماشین اعدام خامنه‌ای شد. قضائیه خونریز آخوندها چهارشنبه ۴ مرداد نیز یک هموطن بلوچ به‌نام مسعود شه‌بخش (نوتیزهی) را در زندان مرکزی زاهدان اعدام کرد.

خانم مريم رجوي گفت خامنه‌ای با اين اعدامهاي وحشيانه، بويژه اعدام هموطنان بلوچ، در فضای رعب و وحشت می‌دمد تا از انفجار خشم خلق و قيامهاي در تقدیر مردم به ستوه آمده جلوگيري كند. از جوانان شورشگر بلوچ انتقام ميگيرند و مذبوحانه تلاش ميكنند خيزش آنها را مهار نمايند.
خانم رجوي ملل متحد و اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو را به پايان دادن به سكوت و بي عملي در مقابل ركورد دار شكنجه و اعدام در قرن بيست و يكم و اقدام فوري براي متوقف كردن ماشين كشتار اين رژيم فراخواند و گفت قيمت مماشات و مذاكره با آخوندهای خونریز را مردم ايران با اعدامهاي بيشتر مي پردازند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰ مرداد ۱۴۰۲ (اول اوت ۲۰۲۳)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا