اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۲

شکست مفتضحانه خامنه‌ای بنا به ارقام حکومتی، علیرغم همه تقلبها ورأی سازیها

آرای خبرگان در تهران یک سوم آرای قبلی، رأی نفر اول ۸.۳ و نفرآخر ۵.۷ درصد واجدان حق رای است در برخی استانها آرای باطله به ۳۰ درصد میرسد

شکست مفتضحانه خامنه‌ای بنا به ارقام حکومتی، علیرغم همه تقلبها ورأی سازیها
آرای خبرگان در تهران یک سوم آرای قبلی، رأی نفر اول ۸.۳ و نفرآخر ۵.۷ درصد واجدان حق رای است
در برخی استانها آرای باطله به ۳۰ درصد میرسد

علیرغم همه تقلبات و رأی سازیهای نجومی، کسادی بساط انتخابات ارتجاع به حدی بود که طبق آمار وزارت کشور رژیم، رأی نفر اول خبرگان در تهران (۸۳۶۷۰۶ رای) ۳۶ درصد رای نفر اول خبرگان ارتجاع در تهران در نمایش ۱۳۹۴ با ۲۳۰۱۴۹۲ رأی است و رای نفر آخر تهران (۵۷۶۴۰۹ رأی) ۴۳ درصد رای نفر آخر سال ۱۳۹۴ با ۱۳۲۱۱۳۰ رأی است.
رأی نفر اول خبرگان در تهران طبق آمار رسمی فقط ۸.۳ درصد واجدان حق رای در استان تهران (طبق آمار رئیس ستاد انتخابات استان تهران ۱۰۰۳۰۱۹۱ نفر) و نفر شانزدهم فقط ۵.۷ درصد واجدان حق رای است.
هرچند رژیم تاکنون از اعلام آراء باطله در نمایش انتخابات ۱۱ اسفند خوداری کرده است اما آمار اعلام شده در برخی از استانها از ابعاد گسترده آرای باطله خبر میدهد. طبق آمار اعلام شده از ۸۰۱۹۹۷ رای ماخوذه در استان گیلان در خبرگان ۲۳۶۶۷۶ رای یعنی حدود ۳۰ درصد باطله است. آرای سه نفر از چهار نفری که از گیلان به خبرگان راه یافته اند کمتر از آرای باطله است. در استان یزد از ۳۷۱۸۳۳ رای ماخوذه ۸۲۵۲۴ رای یعنی ۲۲ درصد باطله است. آرای باطله خبرگان در استان سمنان ۲۴ درصد و در استان بوشهر ۲۲ درصد است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۳ اسفند۱۴۰۲ (۳ مارس۲۰۲۴)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا