اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۳پیام‌های رئیس‌جمهور برگزیده شورا

مرگ رئیسی ضربه کلان و استراتژیک به خامنه‌ای

مرگ رئیسی ضربه کلان و استراتژیک به خامنه‌ای
با پیامدها و بحران‌های زنجیره‌‌یی در استبداد دینی که شورشگران را به حرکت در می‌آوردخانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به‌ دنبال مرگ ابراهیم رئیسی گفت
نفرین مادران و دادخواهان شهیدان و سربه‌داران سر موضع، با لعنت خدا و خلق و تاریخ، بدرقه جلاد۶۷است.
یک ضربه کلان جبران‌ناپذیر و استراتژیک به خامنه ای و تمامیت رژیم اعدام و قتل‌عام با پیامدها و بحران‌های زنجیره‌یی در سرتاپای استبداد دینی که شورشگران را به حرکت در می‌آورد.
با گرامیداشت ۳۰هزار مجاهد و مبارز قتل‌عام‌ شده که مردم ایران هرگز فراموش نمی‌کنند، دادخواهی تا سرنگونی ادامه دارد.
سرنوشت تمام کسانی که فرزندان ایران را اعدام کرده و می‌کنند عبرت‌انگیز است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۱اردیبهشت ۱۴۰۳ (۲۰‌می ۲۰۲۴)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا