کمیسیون اصناف

كميسيون اصناف: مکافات عمل

كميسيون اصناف: مکافات عمل

سقوط هليکوپتر جلاد قتلعام ابراهیم رییسی و هلاکت خودش و شماری دیگر از کارگزاران رژیم آخوندها یک ضربه کاری به خامنه ای و رژیم روبه زوالش وارد کرد.

رییسی جنایتکاری بود که طابق النعل بالنعل منویات خامنه ای را به اجرا در می آورد و تمامی امکانات دولت را در خدمت پیشبرد سیاست سرکوب داخلی و جنگ افروزی خارجی خامنه ای قرار میداد. حالا دستگاه خامنه ای که این عنصر کلیدی را از دست داده، همچنانکه مسئول شورا گفته از درون سوراخ سوراخ شده است. جنگ گرگها در بالای رژیم تشدید میشود و در پایین جامعه و کف خیابان فرصت هر چه بیشتری برای اعتراض و قیام فراهم می‌سازد. بخصوص که این ضربه در زمانی به رژیم وارد شده است که تشبثاتش برای نابود کردن کانونهای شورشی کاملا شکست خورده و هر روز جوانان بیشتری در داخل کشور به مجاهدین و مقاومت روی می آورند.

یک قلم به اظهارات احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سایت خودش موسوم به الف دقت کنید که در 24 اردیبهشت نوشت: «وقايع پاييز 1401 ثابت كرد كه كلان پروژة ‌‌مجاهدين ‌ در سطحي وسيع و تا عمق استخوان معارضين جمهوري اسلامي  رسوخ كرده است….اين گفتمان در لايه هاي ديگري هم در حال پيش بردن پروژه خطرناك خود بوده بدون اينكه بازيگران اجتماعي خبري از نقش آفريني خود در نمايشي را داشته باشند كه سازمان مجاهدين صحنه گردان و كارگردان اصلي آن است…. غفلت كنيم، اطرافمان را جواناني احاطه مي كنند كه بدون درك درستي از بديهيات تاريخي و به دليل شكافهاي اقتصادي و اجتماعي، مجذوب گفتمان مخفي ‌‌مجاهدين‌ خواهند شد كه در جنايت مشابهي ندارند»….

آری جوانان مجاهد و مبارز و کانونهای شورشی، کابوس آخوندهای جنایتکار هستند و تا تحقق ماموریت بزرگ خود یعنی سرنگونی دیکتاتوری مذهبی و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم از پای نخواهند نشست. كميسيون اصناف مكافات رييسي جنايتكار و همراهانش را به خانواده هاي شهداي مقاومت و مردم قهرمان ايران تبريك ميگويد و ايمان دارد كه خامنه اي ضحاك و ديگر سردمداران اين ر‌‌ژيم ضد بشري و ضد ايران و ايراني نيز به مكافات اعمالشان خواهند رسيد.

ابراهيم مازندراني

كميسيون اصناف شوراي ملي مقاومت ایران

دکمه بازگشت به بالا