جلسه بین المللی در پاریس به مناسبت ماه رمضان: فراخوان مریم رجوی به تشکیل یک جبهة واحد علیه رژیم ایران و تروریسم و بنیادگرایی تحت هدایت آن در منطقه

دکمه بازگشت به بالا