حقوقدانان بین المللی و سازمانهای غیر دولتی خواستار محاکمه مسئولان قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی و حفاظت اشرف از سوی ملل متحد و آمریکا شدند

دکمه بازگشت به بالا