درگذشت مجاهد خلق عبدالعلی قنبری در آلبانی – بیست و هفتمین شهید محاصره ضد انسانی پزشكی

دکمه بازگشت به بالا