دستورات رژیم آخوندها به حکومت دست نشانده عراق برای آدمربایی و کشتار مجاهدین در اشرف و لیبرتی

دکمه بازگشت به بالا