زندانی سیاسی، زهرا جباری، بر اثر عدم رسیدگی پزشکی در حالت کما و در آستانه مرگ قرار دارد

دکمه بازگشت به بالا