مقاومت ایران از قطع روابط مغرب با رژیم ایران استقبال میکند و سایر کشورهای عربی و اسلامی را به اقدام مشابه فرا میخواند

دکمه بازگشت به بالا