نامه های ساکنان اشرف و لیبرتی به دبیرکل ملل متحد: اظهارات مارتین کوبلر در جلسه ۱۹ژوییه شورای امنیت زمینه ساز کشتار مجدد و تشدید سرکوب و محاصره علیه ماست

دکمه بازگشت به بالا