درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در روز 5 مرداد 1391 فاش كرده بود: «طبق اطلاعات و اسنادی كه مقاومت ایران .... از داخل رژیم ایران به‌دست آورده است، مرتبط ساختن لغو نامگذاری تروریستی با بستن اشرف به طور مشخص درخواست رژیم ملایان از آمریكا از طریق مالكی است». همچنانكه در بیانیه سالیانه شورا در مرداد 93 بار دیگر تصریح شده است: «گزارشهای حكومت عراق معمولاً از چندین طریق برای رژیم ارسال می شود: سلیمانی سركردة نیروی قدس، پاسدار دانایی فر سفیر رژیم در بغداد، دفتر خامنه‌ای در تهران».

سند انكار ناپذیر همكاری با اطلاعات بدنام آخوندها برای شستن دست دژخیمان در جنایت علیه بشریت در اشرف 

تشبثات مجدد رژیم برای نسبت دادن قتل خائن خود فروخته (مسعود دلیلی)  به مجاهدین از طریق یك مزدور مستعمل (ایرج مصداقی)

پس از جنایت بزرگ علیه بشریت در 10 شهریور 92 در اشرف، حكومت آخوندی و دست نشاندگان عراقی كه جرأت به عهده گرفتن جنایت هایشان را نداشتند، به سناریوی مبتذل ”تصفیه و درگیری درونی“ و ”مرگهای مشكوك در درون مجاهدین“ روی آوردند.

 مافیای اطلاعات آخوندی به بهانه اطلاع از وضع مجروحان و مصدومان چهارمین حمله موشكی در صدد جمع آوری اطلاعات از نتایج جزیی و تاكتیكی حمله به منظور طراحی كشتار بعدی است.

همزمان با گسترش اعتراضات مردم عراق به مداخلات رژیم آخوندی و بالا گرفتن انزجار عمومی از حملات جنایتکارانه موشکی به کمپ لیبرتی، مأموران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس در سفارت رژیم در بغداد، بار دیگر تلاش می‌کنند

اسماعیل یغمایی یک عضو نادم پیشین مجاهدین بر اساس یک خبر موهوم و ساخته و پرداخته اطلاعات آخوندی نوشته است: « آیا خانم اکرم حبیب خانی زنده است یا مرده است، یا خودکشی کرده، یا به مرگی مشکوک مثل خیلی از مرگ های مشکوک درگذشته است؟».

لجن پراکنی رذیلانه دربارة «مرگهای مشکوک» در درون مجاهدین برای خوشامد رژیم منفور ولایت فقیه در بحران مرگباری که در آن دست و پا می زند،