درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت منتشر مي‌كند

سند شيوع كرونا در تهران

و اسناد جنگ پنهان نيروي انتظامي ولايت‌فقيه با كانون‌هاي شورشي

همراه با واكنش‌هاي وحشت‌زده و هراسان در شهرهاي مختلف ميهن

سند شماره ۱- سند انكارناپذير شيوع كرونا در تهران و دستور  نيروي سركوبگر انتظامي در ساعت ۲۱ چهارشنبه ۳ارديبهشت ۹۹  براي اعزام سريع واحد به نارمك براي مقابله با تجمع و اعتراض مردم ( فايل صوتي ضميمه است-شماره ۱ ).

شايان يادآوري است كه خانم مريم رجوي در ۱۷ فروردين اعلام كرده بود: تصميم جنايتكارانه خامنه اي و روحاني براي بازگرداندن مردم بر سر كار قربانيان بيشمار بر جا ميگذارد.

سند شماره ۲-واكنش هراسان نيروي سركوبگر انتظامي در شيراز و دستور حضور پررنگ واحدها در ساعت ۱۰ تا ۱۲ جمعه ۲۹ فروردين براي مقابله با موردي كه روز قبل هم ديده شده و با تفنگ بادي اقدام به شكستن شيشه‌هاي بانكها مي‌كند. به واحدها توصيه مي‌شود تك واحدي به مقابله نروند و حداقل دو واحدي اقدام كنند(فايل صوتي ضميمه است-شماره ۲ ).

سند شماره ۳-شعارنويسي در نارمك در تهران عليه خامنه‌اي در ساعت ۱۹۳۰ شنبه ۳۰ فروردين و دستور بالاتر مبني بر اينكه  : « اعزام شويد به ميدان، فحاشي به رهبري ، شعارنويسي كردند، شعارنويسي عليه رهبر» (فايل صوتي ضميمه است-شماره ۳ ).

سند شماره ۴-شعار مرگ بر خامنه‌اي در نارمك در تهران در ساعت ۱۲۳۰ يكشنبه ۳۰ فروردين و دستور بالاتر مبني بر اينكه اين شعار بايد با اسپري پوشانده و يا با هر چيز ديگر پاك و يا معكوس شود : «با هر چه ميتواني معكوسش كن، بالاخره با گريسي،با يك سنگي بزني، بتراشي، با هرچیزی معكوسش كن، خوانده نشود» (فايل صوتي ضميمه است-شماره ۴ ).

سند شماره ۵-پخش شب‌نامه در ملارد و دستور استعلام همراه با گزارش سريع به مركز در ساعت ۹صبح شنبه ۲۳ فروردين «در رابطه با اين چند شب اخير در خصوص پخش شب‌نامه» (فايل صوتي ضميمه است-شماره ۵ ).  

تاكنون دهها تن از جوانان دلير و شورشگر به خاطر موارد بالا و موارد مشابه دستگير شده‌اند.

شوراي ملي مقاومت ايران

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ (۲۵ آوريل ۲۰۲۰)

توطئه نيروي قدس و اطلاعات آخوندي در تروريسم افسارگسيخته به موازات شيطان‌سازي

۴۰ هزار دلار پاداش تيم تروريستي داعش در مأموريت آلباني

چهارشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ (۱۵ آوريل ۲۰۲۰) دادستاني كل آلمان فدرال دستگيري ۵ عضو داعشرا اعلام كرد. بر اساس احکام صادره از سوی قاضی تحقیق در دیوان عالی، دادستان آلمان فدرال از طریق نیروهای ویژه پليس به دستگیریاين افراد در چند نقطه در غرب آلمانمبادرت كرد. هر ۵ نفر اتباع تاجيكستان و «قویاً مظنون به تأسیسیک سلول تروریستی در آلمان» هستند. يكي از آنها از ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ (۱۵ مارس ۲۰۱۹)در بازداشت به سر می برد.افراد دستگير شده از ابتداي سال ۲۰۱۹ (ديماه ۱۳۹۷) به داعش پيوستند. آنها ابتدا قصد سفر به تاجيكستان و انجام عمليات در كشور خودشان داشتند. اما بعداً مأموريت آنها تغيير پيدا كرد و قرار بر اين بود كه حملات مهلكي را در آلمان عليه تأسيسات نيروهاي آمريكايي انجام بدهند. آنها بارهبران بلندپایه داعش در سوریه و افغانستان در تماس بودند و از آنها دستور مي‌گرفتند.

يكي از دستگير شدگان عهده‌دار يك مأموريت تروريستي قتل در آلباني شده بود كه پاداش آن ۴۰ هزار دلار بود. علاوه بر اين، همين شخص دستورالعمل‌های تولید مواد انفجاری غیر متعارف و چاشنی‌های مربوطهرا تهیه و برخیالزامات مورد نیاز راخریداریكرده بود. او با يك نفر ديگر از دستگيرشدگان براي انجام عمليات تروريستي در آلباني به اين كشور رفتند اما مأموريت آنها در مدت كوتاهي شكست خورد و به آلمان بازگشتند.

واضح است كه وزارت اطلاعات آخوندها و نيروي تروريستي قدس،داعش را براي يك طرح تروريستي عليه خانم مريم رجوي و اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران در اشرف ۳ در آلباني به كار گرفته بودند. از اين پيشتر، توطئه بمب‌گذاري در گردهمايي بزرگ مقاومت ايران در ويلپنت در تير ۹۷ و توطئه انفجار و ترور در مراسم مجاهدين در نوروز ۹۷با حضور خانم رجوي و شهردار جوليانيكه نخست‌وزير آلباني آنرا در ۳۰ فروردين ۹۷افشاء كرد، شكست خورده بود. آلباني تاكنون در چند نوبت سفير و ديپلمات ‌تروريستهاي رژيم را از اين كشور بخاطر همين جرايم تروريستي اخراج كرده است.

در ۱۸ ديماه ۹۸ خامنه اي گفت: در «يک کشور اروپايي، يک کشور کوچک اما شرير واقعاً خبيث در اروپا، يک عنصر آمريکايي با يک تعداد ايراني مزدور، وطن فروش، جمع شدند دور هم عليه جمهوري اسلامي بنا کردند برنامه‌ريزي کردند و نقشه درست کردند. نقشه هم همان چيزي بود که ما چند روز بعدش در قضاياي بنزين ديديم».

رژيم آخوندها همزمان با طرحهاي تروريستي،كارزار شيطان‌سازي عليه مجاهدين و مقاومت ايران را با به خدمت گرفتن شبكه «خبرنگاران دوست» تشديد كرده است تا براي جنايت زمينه‌سازي كند.

مقاله سفارش داده شده در اشپيگل ۱۶ فوريه ۲۰۱۹ (۲۷ بهمن ۹۷ كمي قبل از سفر تيم تروريستي داعش به آلباني) يك نمونه گوياست. درسوتيتر اين مقاله نوشته بود: «اعضاي دولت ترامپ از يك سكت سياسي حمايت ميكنند كه خواهان سرنگوني رژيم تهران است. بيش از ۲۰۰۰ تن از نفرات آن در يك كمپ در آلباني زندگي ميكنند، جداشدگان از شكنجه و ترور رواني صحبت ميكنند». در متن مقاله نيز با هيستري پنهان ناكردني نوشته بود مجاهدين سه بار در هفته تمرين مي‌كنند كه «گلوها را با چاقو از هم بدرند، دستها را بشكنند، چشم‌ها را با انگشت از حدقه در بياورند و دهانها را پاره كنند. اين چيزها را جداشدگان شرح مي‌دهند».

پيام بسيار روشن است،جاي تعجب ندارد كه يك چنين «سكت سياسي» مورد حملات تروريستي و انتقامجويانه قرار بگيرد! بخصوص كه عاملان،غير ايراني و بخصوص داعشي باشند كه براي همين هدفها با پاداشهاي ۴۰ هزار دلاري زير قباي آخوندها خزيده‌اند.اما افترائات عليه مجاهدين بقدري مفتضح بود كه دادگاه هامبورگ اشپيگل را محكوم كرد.

به خدمت گرفتن داعش براي سوء قصد عليه خانم رجوي و مجاهدين در آلبانيبه موازات شيطان‌سازيها مدارجديدي از خصومت ديوانه‌وار رژیم غرقه در بحران آخوندي را با مقاومت ايران به اثبات مي‌رساند. رژيم آخوندها بقاي خود را در نابودي و فناي مقاومت ايران و تنها جايگزين دمكراتيك مي‌بيند.

كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت خواهان افشا و انتشار تمام جزئيات اين پرونده توسط ارگانها و مقامات ذيربط در آلمان براي اطلاع افكار عمومي است.

شوراي ملي مقاومت ايران

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

۲۸ فروردين ۱۳۹۹ (۱۶ آوريل ۲۰۲۰)

 

 به كلية كلانتريها و پاسگاهها براي سركوب هرگونه اعتراض و شورش در زندانها‌

˜نسبت به بازنگری طرحهای پیشگیرانه مقابله ای اقدام، معایب احصایی را رفع نموده، از تمامی ظرفیتهای استانی شورای تأمین و یگان حفاظت زندانها بهره گیری لازم به عمل آید

جرجی تاناسی یکی از مزدورانی که از این پیش‌تر توسط کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران به‌خاطر خدمتگزاری به سفارت و ایستگاه اطلاعات رژیم در آلبانی افشا‌ شده بود، به دعوت دژخیمان اطلاعات آخوندی در هتل پارسیان اوین در نزدیکی شکنجه‌گاه اوین به‌سر می‌برد.

این مزدور که برای فعالیت‌های مجرمانه خود علیه مقاومت ایران از پوشش خبرنگار استفاده می‌کند، پس از این‌که فهمید مجاهدین از رفتن او به تهران و استقرارش در هتل اوین مطلع شده‌اند، در یک پیشدستی ابلهانه در فیس‌بوک خود خبر رفتنش به ایران و اقامت در هتل «پارسیان اوین» را منتشر کرده است.

 مزدور مزبور سال گذشته به دادگاهی در آلبانی شکایت کرده بود که آقای بهزاد صفاری مشاور حقوقی مجاهدین او را به خدمتگزاری برای سفارت رژیم و همکاری با ایستگاه اطلاعات آن در آلبانی برای ارتباط با بریده مزدوران و لجن‌پراکنی علیه مقاومت ایران متهم کرده است.

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران با تأکید مجدد بر جرایم جاسوسی و تروریستی، خواهان محاکمه و مجازات مزدور در محاکم ذیصلاح قضایی در آلبانی است.

 شورای ملی مقاومت ایران

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم

پاریس - ۲۶بهمن۹۸(۱۵فوریه ۲۰۲۰)