سال ۱۳۸۷

مقاومت ایران نسبت به ادامه دستگیری دانشجویان معترض در شیراز و شکنجه دانشجویان دستگیرشده هشدار می دهد

 دانشجویان دانشگاه شیراز روز یکشنبه ۱۵دیماه, با شعار مرگ بر دیکتاتور و «پینوشه پینوشه ایران شیلی نمیشه» به بازداشت چهار دانشجوی این دانشگاه توسط وزارت اطلاعات آخوندها اعتراض کردند و با مأموران امنیتی رژیم درگیر شدند.

دانشجویان معترض که تصاویری از دانشجویان بازداشت شده, عبدالجلیل رضایی، کاظم رضایی، محسن زرین کمر و لقمان قدیری گل تپه, را در دست داشتند, با سردادن شعارهایی چون «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»،
 «گر تیر و فتنه بارد جنبش ادامه دارد»، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط دانشجویان دستگیرشده گردیدند. آنان همچنین خواستار لغو «احکام انضباطی» صادر شده برای ۲۷دانشجوی دیگر دانشگاه شیراز شدند که به خاطر شرکت در تظاهرات ضدحکومتی مجازات گردیده اند.
 بنا به گزارشهای دریافتی, نیروهای امنیتی و مزدوران لباس شخصی آخوندها از صبح روز یکشنبه در سطح دانشگاه مستقر شده بودند. این امر اعتراض دانشجویان را برانگیخت و به درگیری دانشجویان و نیروهای امنیتی رژیم منجر شد. عوامل اطلاعات آخوندها ارتباطات اینترنتی دانشگاه را نیز قطع کرده اند. دانشجویان دانشگاه شیراز اعلام کردند در صورت آزاد نکردن دانشجویان بازداشت شده به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
 مقاومت ایران ضمن محکوم کردن دستگیری و سرکوبی دانشجویان دانشگاه شیراز نسبت به ادامه این دستگیریها و تهدید شکنجه و اعدام فعالان دانشجویی هشدار می دهد و  عموم سازمانها و ارگانهای بین المللی مدافع حقوق بشر و اتحادیه ها و سندیکاهای دانشجویی کشورهای مختلف را به حمایت از اعتراضات دانشجویی و اقدامات و اعتراضات مؤثر جهت توقف سرکوبی گسترده دانشجویان ایران فرامی خواند.
 
دبیرخانه شورای ملی مقاومت

۱۶دی ۱۳۸۷(۵ ژانویه ۲۰۰۹)
 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا