سال ۱۳۸۷

توطئه و دروغپردازی حکومت آخوندی برای زمینه سازی جنایت علیه ساکنان اشرف

دیکتاتوری آخوندی همزمان با دستگیری اعضای خانواده های ساکنان اشرف در فرودگاه تهران, طرح گسترده یی را برای توطئه چینی و پرونده سازی برای زمینه سازی جنایت علیه ساکنان اشرف تدارک دیده است.

در همین راستا, همزمان با سفر مشاور امنیتی دولت عراق به تهران و گفتگوی وی با دبیر شورای عالی امنیت رژیم,  دفتر تبلیغات مشاور امنیتی در یک دروغپردازی سخیف مدعی شد که مجاهدین فردی را برای «اقدام انتحاری در مقر نیروهای امنیتی عراق» مأمور کرده اند و «برنامه ریزی چنین عمل شنیعی از سوی سران این سازمان در قرارگاه اشرف…… انجام شده است».
هفته پیش نیز ایادی رژیم در جلسه یی در هتل منصور بغداد, به قتل ساکنان اشرف فراخوان دادند, فرمهای آماده شده یی را برای شکایت و پرونده سازی قضایی علیه مجاهدین توزیع کردند و فردی که تلویزیون رژیم وی را «معاون مشاور امنیت ملی عراق» معرفی می کرد, برخلاف التزامات  اعلام شده دولت عراق در مورد رعایت حقوق انسانی مجاهدین, فراخوانهای غیر قانونی این جلسه را مورد تأیید قرار داد.
مقاومت ایران ضمن هشدار نسبت به توطئه چینی, تحریکات و دروغپردازیهای رژیم آخوندی علیه ساکنان اشرف, خاطرنشان می کند که ادعای عمل انتحاری و انفجاری کذب محض است. فرد بریده یی بنام مکی رفیعی- که همزمان با شروع جنگ در مارس۲۰۰۳ از داخل ایران به اشرف پناه آورده بود-  روز سه شنبه ۲۴دی (۱۵ژانویه) طبق درخواست مکتوب خودش با دریافت کمک مالی از مجاهدین برای ترک اشرف خود را به نیروهای عراقی در ورودی اشرف معرفی کرد. سپس نیروهای آمریکایی در صحنه حاضر شده و او را باخود بردند و پس از دو روز او را  برای تعیین تکلیف به وزارت حقوق بشر عراق سپردند. نامه های این فرد و رسید کمک مالی مجاهدین  به وی قابل انتشار است.
تحریکات و دروغهای بی اساس نقض کنوانسیونهای بین المللی، بویژه نقض ماده سوم مشترک در کنوانسیونهای ژنو و نقض تضمینهای مکتوب دولت عراق به ایالات متحده و جامعه بین المللی مبنی بر رفتار انسانی و رعایت حقوق ساکنان اشرف است. مقاومت ایران از دولت عراق, سفارت آمریکا و نیروی چند ملیتی, خواستار تکذیب ادعای دروغین عمل انتحاری و مقابله با دسیسه دیکتاتوری آخوندیست و دبیرکل ملل متحد, کمیسر عالی حقوق بشر، صلیب سرخ و دیگرمراجع ذیربط بین المللی را به دفاع از حقوق ساکنان اشرف طبق کنوانسیونها و قوانین بین المللی فرامیخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول بهمن ۱۳۸۷ (۲۰ژانویه ۲۰۰۹)
 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا