سال ۱۳۸۷

دهها تن از اعضای خانواده های ساکنان اشرف در فرودگاه تهران دستگیر شدند

 بعد از ظهر جمعه ۱۶ژانویه ۲۰۰۹ دهها تن از اعضای خانواده های ساکنان شهر اشرف که عازم دیدار فرزندانشان در عراق بودند, در فرودگاه تهران دستگیر شدند. دستگیر شدگان که اکثر آنها مادران ۶۰ تا ۸۰ساله هستند, توسط دژخیمان اطلاعات آخوندها بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. خانواده های دستگیر شده به سلولهای انفرادی در بند۲۰۹ شکنجه گاه مخوف اوین منتقل شدند و متعاقبا خانه های مسکونی آنان مورد تهاجم و بازرسی نیروهای سرکوبگر قرار گرفت.

بسیاری از وسایل این خانه ها را برده و حتی کودکان را نیز با سلاح مورد تهدید قرار دادند. اسامی شماری از دستگیر شدگان بشرح زیر است: خانم سکینه سلیمان زاهد (مادر آقای حشمت جوادی از ساکنان شهر اشرف) که به همراه دخترش خانم زهرا جوادی دستگیر شد. 
خانم زاهد پیش از این سالها زندانی سیاسی و در زندان اوین بوده است. 
خانم فردوس محبوبی (مادر آقای اسدلله مثنی). 
خانم محبوبی نیز پیش از این زندانی سیاسی در زندان اوین بوده است. 
خانم عزت نوری (مادر بزرگ آقای ناصر خادمی از ساکنان شهر اشرف) و مادر آقای حمید خادمی که در سال۱۹۸۲ بدست دژخیمان رژیم آخوندی به شهادت رسید. 
خانم فاطمه صادقی (مادر خانم رقیه امیر خیزی از ساکنان اشرف) که به همراه دخترش خانم کبری امیرخیزی دستگیر شد. خانواده امیرخیزی که شماری از اعضای آن توسط رژیم اعدام شده اند, از جمله خانواده های شناخته شده در تهران هستند. 
خانم و آقای پوراقبال و پریسا پور اقبال (والدین و خواهر خانم پروانه پوراقبال و آقای حمیدرضا پور اقبال) 
خانم عزیزه شفیعی نیا (مادر خانم آرزو حیدرزاده از ساکنان اشرف). موسی حیدر زاده پسر خانم شفیعی توسط رژیم آخوندی اعدام شده است 
خانم جمیله محمدزاده (مادر آقای ابراهیم سعیدی), 
خانم کبری بادی رودی, آقای بهرامی و خانم عاطفه بهرامی (مادر و پدر و خواهر آقای علیرضا بهرامی) و شماری از اعضای خانواده آقایان وحید و مهدی رضایی از ساکنان اشرف.
سازمان مجاهدین خلق ایران در آذرماه گذشته اسامی اعضا خانواده های ۸۷تن دیگر از ساکنان شهر اشرف را که در پی دیدار با فرزندانشان از سوی رژیم آخوندی دستگیر و زندانی شده بودند را منتشر کرده و در اختیار مراجع بین المللی قرار داد. دستگیری و ضرب و شتم مادران و پدران سالخورده مجاهدین نشان دیگری از سبعیت بی حد و حصر رژیم آخوندی و در عین حال نشان وحشت آن از مجاهدین و مقاومت ایران می باشد. مقاومت ایران خواستار محکومیت جهانی سرکوب وحشیانه خانواده های مجاهدین و ساکنان اشرف و دخالت بلادرنگ مراجع بین المللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر برای آزادی خانواده های دستگیر شده می باشد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۸دی ماه ۱۳۸۷(۱۷ژانویه ۲۰۰۹)

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا