سال ۱۳۸۷

خانم رجوی ابراز امیدواری کرد شورای وزیران به دور از هرگونه معامله و مماشات با ملایان به حکم دادگاه گردن بگذارد و لغو نامگذاری تروریستی سازمان مجاهدین خلق ایران را بطور رسمی اعلام کند

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران اذعان سفیران اتحادیه اروپا به احکام دادگاه عدالت اروپا بویژه احکام ۴ و ۱۷دسامبر ۲۰۰۸ را یک گام ضروری و مثبت خواند, هر چند که دیرهنگام صورت گرفته است.

خانم رجوی گفت: واقعیت این است که به لحاظ حقوقی از روز ۴دسامبر۲۰۰۸, که دادگاه آخرین تصمیم شورای اتحادیه اروپا و نامگذاری مجاهدین را لغو کرد, سازمان مجاهدین خلق ایران دیگر در لیست تروریستی نبوده است.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ابراز امیدواری کرد شورای وزیران اتحادیه اروپا, به دور از هرگونه زد و بند و مماشات با فاشیسم دینی حاکم بر ایران, هر چه سریعتر به احکام هفتگانه دادگاههای اروپایی گردن بگذارد و هفته آینده, رسماً و بطور نهایی, خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست تروریستی اعلام کند.
بعد از ظهر امروز رویتر به نقل از دیپلوماتهای اتحادیه اروپا گزارش کرد: «کشورهای اروپایی به دنبال احکام دیوان عدالت اروپا, به توافق رسیدند که سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست گروههای تروریستی حذف شود» و «سفیران اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند لیست تروریستی جدیدی بدون اسم سازمان مجاهدین خلق ایران را برای تأیید وزیرانشان در روز دوشنبه ارائه کنند».
در سالهای گذشته, در حالیکه دیوان عدالت اروپا و دادگاههای انگلستان در احکام پی در پی, برچسب تروریستی علیه مجاهدین را لغو کردند و پارلمانهای اروپایی طی قطعنامه های متعدد, خواستار لغو این برچسب شده بودند, شورای اتحادیه اروپا در چارچوب سیاست مماشات, با زیر پا گذاشتن حکومت قانون, نام سازمان مجاهدین خلق ایران را بطور غیر قانونی در لیست نگه داشته بود.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

 بهمن۱۳۸۷ (۲۲ ژانویه ۲۰۰۹)

 
 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا