سال ۱۳۸۷

مریم رجوی: برچسب تروریستی بزرگترین کمک به ماندگاری فاشیسم دینی بوده است

مریم رجوی: برچسب تروریستی بزرگترین کمک  به ماندگاری فاشیسم دینی بوده است با لغو برچسب تروریستی سیاست استمالت اروپا در هم شکست و چرخهای تغییر در ایران با شتاب مضاعف شروع به حرکت خواهند نمود.

بدنبال لغو برچسب تروریستی اتحادیه اروپا علیه سازمان مجاهدین خلق ایران، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت ستون فقرات سیاست استمالت اروپا در هم شکست. سرمایه گذاری استراتژیک ملایان برای به محاق بردن مقاومت فرو ریخت و از امروز چرخهای تغییر دمکراتیک در ایران با شتاب مضاعف شروع به حرکت خواهند نمود.
وی گفت اتحادیه اروپا می بایست خسارت عظیم مردم ایران از بابت این برچسب ظالمانه را جبران کند و بجای مقاومت مشروع آنان این رژیم نامشروع و قرون وسطایی را در لیست تروریستی قرار دهد، تحریمهای همه جانبه بر آن اعمال کند و پرونده جنایاتش علیه مردم ایران به شورای امنیت ملل متحد را ارجاع کند.
خانم رجوی کارزار ۷ساله حقوقی و سیاسی مقاومت ایران علیه برچسب ظالمانه تروریستی را جزو ضروری مبارزه علیه فاشیسم دینی حاکم و لازمه استقرار دمکراسی در ایران توصیف نمود و تاکید کرد این برچسب بزرگترین کمک به ماندگاری فاشیسم دینی حاکم بر ایران بوده است. حقیقتی که از خشم دیوانه وار آخوندها نسبت به لغو این برچسب می توان تشخیص داد. آنها از هیچ فشار سیاسی و دیپلماتیک و از هیچ تهدید و تطمیعی برای جلوگیری از حذف برچسب خودداری نکردند. برخی قدرتها و صاحبان منافع بزرگ اروپایی نیز همه تلاش خود را برای نادیده گرفتن احکام دادگاه به عمل آوردند و در آخرین روزها نیز برای خوش آمدن رژیم به یک فرجام خواهی بی حاصل دست زدند.
رییس جمهور برگزیده مقاومت افزود تصمیم امروز شورا، پیروزی مقاومت و عدالت بر منافع حقیر اقتصادی و بر سیاست مماشات است. در این کارزار نیروی عدالت و پارلمانها و قانونگذاران کشورهای اروپایی در کنار ما بودند.
برچسب ناروای تروریسم به مجاهدین، نه تنها به اعدام و سرکوب در ایران کمک کرده بلکه به گسترش جنگ و خونریزی در منطقه دامن زده است. تنها راه حل بحران ایران، تغییر دمکراتیک توسط مردم و مقاومت ایران است. امروز بجای مشارکت در سرکوب اپوزیسیون دمکراتیک این رژیم، اتحادیه اروپا می بایست مقاومت ایران را که برای دمکراسی، جدایی دین از دولت مبارزه می کند را برسمیت بشناسد.
خانم رجوی تاکید کرد پس از ۷حکم دادگاههای اروپایی و پس از حذف نام مجاهدین از لیستهای انگلیس و اتحادیه اروپا، نگهداشتن مجاهدین در لیست وزارت خارجه آمریکا، بیش از هر زمان دیگر نامشروع و ناموجه است. ضروری‌ترین وجه تغییر در سیاست آمریکا و رییس جمهور جدید آن، کنار گذاشتن استمالت از آخوندها و حذف این نام‌گذاری است.
رییس جمهور برگزیده مقاومت خاطر نشان کرد پس از حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی، زمان آن رسیده است که دولت عراق به موقعیت قانونی ساکنان شهر اشرف به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو اذعان نماید و محدودیتهای ظالمانه علیه آنان را لغو کند
خانم رجوی از کمیته در جستجوی عدالت به ریاست دکتر ویدال کوادارس نایب رییس پارلمان اروپا که در برگیرنده ۲۰۰۰ قانونگذار در سراسر اروپاست و همچنین از حقوقدانان و وکلای برجسته اروپایی به پیشتازی لرد اسلین قاضی سابق دیوان عدالت اروپا و همه زنان و مردان شریف اروپایی که طی سالهای گذشته بطور خستگی ناپذیر این نامگذاری ظالمانه را به چالش طلبیدند تشکر کرد و این پیروزی بزرگ را به آنان تبریک گفت.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۷ بهمن ۱۳۸۷ (۲۶ ژانویه ۲۰۰۹)

 
 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا