سال ۱۳۸۷

توطئه های جاسوسی و زمینه سازیهای تروریستی رژیم آخوندی در بروکسل

رژیم آخوندی که این روزها بخاطر شکست تمامی زد و بندها و توطئه هایش برای جلوگیری از اجرای احکام بالاترین مراجع قضایی اروپایی و حذف برچسب تروریستی از سازمان مجاهدین خلق ایران مثل مار زخمی به خود می پیچد, توطئه های جاسوسی و تروریستی علیه مقاومت ایران را تشدید کرده است.

از جمله همزمان با تظاهرات ایرانیان و کنفرانسهای مقاومت در بروکسل در روزهای گذشته, وزارت اطلاعات, مافیای تروریسم و جاسوسی رژیم آخوندی, شماری از مزدوران و مأموران خود را از کشورهای مختلف به کمک مزدوران و دیپلومات تروریستهایش در بلژیک فرستاد تا به جمع آوری اطلاعات علیه اعضا و هواداران مقاومت بپردازند و برای اقدامات تروریستی زمینه سازی کنند.
بعد از ظهر چهارشنبه ۲۸ژانویه شماری از این مزدوران از جمله آخوندبنده و سبحانی در میدان لوییز بروکسل وقتی فهمیدند یکی از افراد مقاومت متوجه حضور آنها شده است, زبونانه پا به فرار گذاشتند. مزدور آخوند بنده که به همراه یک مأمور دیگر رژیم در منطقه مزبور مشغول شناسایی و جمع آوری اطلاعات بودند, خود را سریعا به یک تاکسی رنو به شماره FEN242 که در همان حوالی در انتظار آنها بود, رساندند. مزدور سبحانی از قبل در تاکسی بود.
اسم و مشخصات تمامی مزدوران و سایر جزییات, از همان ابتدا جهت اقدامات ضروری در اختیار مقامات مسئول در بروکسل قرار داده شد.
مقاومت ایران, دولت بلژیک و مقامات مسئول را نسبت به توطئه های شوم جاسوسی و تروریستی رژیم آخوندی جلب نموده و منطبق با مصوبه آوریل۱۹۹۷ شورای وزیران, خواستار دستگیری, محاکمه و اخراج جاسوسان و تروریستهای رژیم ایران می باشد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ضمن هشدار نسبت به اقدامات تروریستی آخوندها علیه مقاومت ایران, کلیه مجامع بین المللی را به اتخاذ اقدامات فوری و لازم الاجرا جهت دستگیری عوامل تروریستی رژیم آخوندها فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۰بهمن ۱۳۸۷(۲۹ژانویه۲۰۰۹)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا