سال ۱۳۸۷

ممانعت از ورود خانواده ها به اشرف

بدنبال حذف مجاهدین از لیست تروریستی آخوندها با توطئه علیه اشرف می خواهند ضربة کلان را جبران کنند
فاشیسم دینی حاکم بر ایران, به دنبال حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی اتحادیه اروپا و بر باد رفتن سرمایه گذاریهای ۷ساله اش در این خصوص, در صدد توطئه های جدید علیه مجاهدین به ویژه ساکنان اشرف برآمده است.

این رژیم زخم خورده به خیال خود به اشرف چنگ انداخته تا شاید ضربه کلانی را که خورده است جبران کند و به تعادل بازگشت ناپذیر پیشین بازگردد.
یکی از روشهای ضد انسانی رژیم فشار گذاشتن بر خانواده های ساکنان اشرف است. از یک سو این خانواده ها را در ایران دستگیر می کند و از سوی دیگر به دولت عراق فشار می آورد تا از ورود آنها به اشرف جلوگیری کند.
روز گذشته ۱۵ بهمن ۱۳۸۷ (۳فوریه ۲۰۰۹) نیروهای عراقی در دروازه ورودی اشرف از ورود ۴نفر اعضای یک خانواده که از ایران برای دیدار بستگانشان به اشرف آمده بودند, جلوگیری کردند. آنها با پاسپورت و ویزای رسمی وارد عراق شده بودند و هیچ دلیلی برای ممانعت از ورود آنها وجود نداشت.  طی ۶سال گذشته خانواده های ساکنان اشرف از ایران و کشورهای خارجی بصورت آزادانه می توانستند با بستگان خود در اشرف دیدار کنند. به گفته نیروهای عراقی یک کمیته به ریاست مشاور امنیتی دولت عراق دستور داده هیچ خانواده ای حق ورود به اشرف را ندارد مگر از قبل از کمیته اجازه گرفته باشد. امری که دیدارهای آزادانهخانواده ها را با فرزندانشان تعلیق به محال یا منوط به اطلاع و اجازه رژیم ایران می کند. این در حالی است که هم اکنون نیروهای عراقی در ورودی اشرف همه چیز را چک می کنند.
در ۲۷دی ماه گذشته دهها تن از اعضای خانواده های ساکنان شهر اشرف که عازم دیدار فرزندانشان در عراق بودند, در فرودگاه تهران دستگیر شدند.
ممانعت از دیدار خانواده ها با فرزندانشان نقض فاحش و جدی اعلامیه جهانی حقوق بشر, قوانین انساندوستانه بین المللی و عرف بین المللی است.
مقاومت ایران, از دولت عراق می خواهد, بلادرنگ هرگونه ممنوعیت یا شرط گذاشتن برای دیدار خانواده ها از اشرف را لغو نموده و اجازه ندهد این رفتار ضد انسانی بدرخواست رژیم ایران و به نام دولت عراق ادامه پیدا کند.
مقاومت ایران همچنین دبیرکل ملل متحد, شورای امنیت, کمیسر عالی حقوق بشر, کمیسر عالی حقوق پناهندگان و همچنین صلیب سرخ بین المللی, عفو بین الملل و دیگر سازمانهای مدافع حقوق بشر را به محکوم کردن و ممانعت از اعمال سرکوبگرانه و توطئه های رژیم آخوندی علیه خانواده های ساکنان اشرف فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران – پاریس

۱۶بهمن ۱۳۸۷(۴ فوریه ۲۰۰۹)
 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا