سال ۱۳۸۷

ایران: اعتصاب سراسری مردم به پا خاسته مریوان برای ششمین روز ادامه یافت

مردم با نیروهای سرکوبگر درگیر شده و دو خودرو پاسداران را به آتش کشیدند.خانم رجوی خیزش قهرمانانه مردم مریوان را ستود و مردم دیگر شهرهای کشور را به حمایت از آنان فراخواند. اعتصاب سراسری مردم به پا خاسته مریوان برای ششمین روز نیز ادامه یافت.  در روز جمعه, در پنجمین روز این حرکت اعتراضی  مردم با مأموران سرکوبگر رژیم درگیر شدند و دو خودرو سپاه پاسداران را به آتش کشیدند.

بنا به گزارشهای دریافتی مردم مریوان اهالی شهرهای منطقه را به بیرون کشیدن موجودی خود از بانکهای رژیم و خودداری از پرداخت هرگونه وجه نقد به ادارات و ارگانهای دولتی فراخوانده اند. 
رژیم آخوندی به منظور سرکوب اعتراضات مردم مریوان , ازشهرهای سقز و ارومیه نیروی ویژه به این شهر گسیل کرده و در پادگان مریوان مستقر نموده است.
بنا به خبر دیگری نیروهای پاسدار و بسیجی در خیابان شبرنگ و چهار راه بایوه مریوان اقدام به دستگیری مردم به ویژه جوانان کردند و ۲۵نفر را بازداشت نمودند.
بنا بر گزارش دریافتی این حرکت اعتراضی از روز دوشنبه ۱۲ اسفند با اعتصاب سراسری مردم شهر مرزی مریوان به ویژه بازاریان این شهر در اعتراض به وضعیت معیشتی از جمله بیکاری و گرانی آغاز شد. مردم به جان آمده که به خیابانها ریخته بودند با نیروهای انتظامی درگیر شدند. مأموران اطلاعات آخوندی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی به مردم یورش بردند و تعدادی را دستگیر کردند. 
روز سه شنبه ۱۳اسفندماه نیز این حرکت اعتراضی با شرکت تمامی اقشار مردم ادامه یافت. بازاریان با بستن مغازه های خود در مقابل فرمانداری رژیم تحصن کردند و خواهان لغو طرح انسداد مرزها که باعث رکود کسب و کار آنان شده است، گردیدند.
شورای تامین استان کردستان صبح روز سه شنبه برای سرکوبی این حرکت اعتراضی اقدام به تشکیل جلسه اضطراری نمود. رژیم آخوندها با ایجاد پستهای بازرسی و نقاط کنترلی در تقاطعهای شهر توسط پاسداران و نیروهای سرکوبگر نظامی و انتظامی و پلیس ضدشورش به مقابله با خیزش سراسری مردم کردستان برخاسته و یک حکومت نظامی اعلام نشده را در سطح شهر برقرار کرده است. اما به رغم تمامی این تدابیر سرکوبگرانه اعتصاب قهرمانانه مردم مریوان همچنان ادامه دارد.
خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت خیزش مردم به پاخاسته مریوان را ستود و مردم سایر شهرهای استان کردستان و دیگر مناطق کشور را به حمایت از آنها فراخواند و گفت: رژیم آخوندها با سیاستهای ضدمردمی و میهن بربادده خود و با اختصاص دهها میلیارد دلار از داراییها و دسترنج مردم ایران به سرکوب مردم و پروژه های اتمی و صدور بنیادگرایی و تروریسم و همچنین دزدیهای نجومی خود, ارمغانی جز انهدام اقتصاد و تشدید فقر و محرومیت توده های مردم نداشته است.
خانم رجوی شورای امنیت و کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر مراجع ذیربط بین المللی و سندیکاهای کارگری و اصناف را به محکوم کردن سرکوبی مردم ستمدیده کردستان و اتخاذ اقداماتی عاجل جهت آزادی دستگیرشدگان فراخواند.

   
دبیرخانه شورای ملی مقاومت

 ۱۸ اسفند ۸۷ ( ۸ مارس ۲۰۰۹) 
 
 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا