سال ۱۳۸۹

روزکارگر- شماره۵

درگیری با شعار مرگ بر خامنه ای در میدان فردوسی تهران.

روز جمعه ۱۰اردیبهشت, در آستانه روز کارگر, در میدان فردوسی تهران بین مردم و انبوه نیروهای سرکوبگر که از وحشت از اعتراضات مردم در همبستگی با کارگران به خیابانها ریخته اند, درگیری رخ داد. این درگیری در ساعت ۱۸۳۰ و پس از آن آغاز شد که مردم به هو کردن نیروهای سرکوبگر پرداختند.

مردم که به فاصله کوتاهی جمعیتشان بالغ بر ۷۰۰تن شد, با شعار «مرگ بر خامنه ای» به مقابله و درگیری با مزدوران رژیم پرداختند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰اردیبهشت۱۳۸۹(۳۰آوریل۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا