سال ۱۳۸۹

روزکارگر- شماره ۸

تظاهرات ضد حکومتی به مناسبت روز جهانی کارگر در تهران

بنا بر گزارش ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور راهپیمایی ضد حکومتی به مناسبت روز جهانی کارگر حدود ساعت ۱۴۳۰ به وقت تهران در خیابان آزادی شروع شد جمعیت بطرف وزارت کار درحال حرکت است.

ورودی خیابانهای منتهی به خیابان آزادی مانند اوستا توسط ماموران امنیتی رژیم بسته شده است. این در حالی است که مزدوران لباس شخصی در اغلب خیابانها گشت میزنند و بعضا عابران را در خیابان مورد بازرسی بدنی قرار می دهند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ (۱ مه ۲۰۱۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا