سال ۱۳۸۹

خانم مریم رجوی جامعه جهانی را به اقدام برای توقف اعدام زندانیان سیاسی فرامی خواند

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران, صدور احکام جنایتکارانه اعدام و زندانهای سنگین برای خانواده های مجاهدان اشرف و هواداران مجاهدین را نشانه استیصال رژیم آخوندها در قبال استقبال گسترده مردم از مقاومت ایران, به ویژه مجاهدان قهرمان اشرف خواند.

وی گفت: ولی فقیه طلسم شکسته آخوندها که به طور مستقیم این جنایتها را هدایت می کند, خام خیالانه می پندارد که با این احکام خواهد توانست اراده مجاهدان و رزم آوران راه آزادی ایران را در هم بشکند.

غافل از آن که این سبعیتها, اراده مردم ایران را برای تغییر دیکتاتوری دینی دو چندان می کند. پیکار آزادی بیتردید تا نفی تمامیت نظام پلید ولایت فقیه و تحقق آزادی و دموکراسی در ایران ادامه خواهد یافت.
بدنبال تأیید حکم اعدام آقای جعفر کاظمی، روز گذشته (۱۰مرداد)، بیدادگاه رژیم آخوندی به ریاست سردژخیم صلواتی، آقای جواد لاری را به اعدام, آقای حمید حائری را به ۱۵سال زندان و تبعید و آقای محسن دگمه چی را به ۱۰سال زندان محکوم کرد.
جواد لاری, ۵۵ساله, از بازاریان هوادار مجاهدین خلق و از زندانیان سیاسی دهه۶۰, در روز ۲۴شهریور۸۸, بازداشت و به بند۲۰۹ زندان بدنام اوین منتقل شد و برای اعترافهای اجباری تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفت.
حمید حائری , ۶۰ساله, پدر یکی از مجاهدان اشرف, و از زندانیان سیاسی دهه۶۰, در روز ۱۵آذرماه, دستگیر شد. وی همچنان از عوارض شکنجه و از بیماریهای مختلف ازجمله بیماری قلبی رنج می برد. حمید حائری به خاطر شدت بیماریها و بر اثر شدت شکنجه و اعمال فشارهای فیزیکی و روانی تاکنون دوبار سکته کرده و در وضعیت وخیمی به سر می برد.
محسن دکمه چی, ۵۳ساله, از بازاریان سرشناس تهران و از زندانیان سیاسی دهه۶۰, در روز ۱۶شهریور۸۸, دستگیر شد. وی به خاطر حضور دخترش در شهر اشرف مورد غضب وزارت اطلاعات آخوندها قرار داشت. پدر وی, آقای علی دگمه چی, که وی نیز از بازاریان قدیمی و سرشناس تهران بود, هفته گذشته بر اثر تألمات ناشی از اسارت فرزند و دیگر فشارهای وارده بر اعضای خانواده اش درگذشت.
خانم رجوی ضمن هشدار نسبت به شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی و شرایط وخیم زندانها، دبیرکل, شورای امنیت, کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر ارگانها و مسئولان ذیربط ملل متحد و همچنین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری برای جلوگیری از اعدام زندانیان سیاسی و رسیدگی سریع به وضعیت وخامت بار زندانها فراخواند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱ مرداد۱۳۸۹ (۲اوت ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا