سال ۱۳۸۹

فراخوان برای نجات جان زندانیان سیاسی اعتصابی در بند۳۵۰ اوین

مقاومت ایران به اقدام فوری برای نجات جان ۱۷زندانی سیاسی که در زندان اوین در اعتصاب غذا به سر می برند و حال بسیاری از آنها وخیم است, فرامی خواند.

۱۷زندانی سیاسی در بند۳۵۰ اوین, از روز دوشنبه ۴مردادماه, در اعتراض به شرایط مرگبار این شکنجه گاه و انواع اعمال فشارها و انتقال مستمر زندانیان به سلولهای انفرادی دست به اعتصاب غذا زده اند. دژخیمان زندانیان سیاسی را تهدید کردهاند که اوین را کهریزک دوم خواهند کرد. 

شماری از زندانیان به خاطر بیماریهای حاد از جمله خونریزی و عفونت ریه, دیابت, میگرن در وضعیت وخیمی به سر می برند.
مقاومت ایران نسبت به خطراتی که جان زندانیان سیاسی را تهدید می کند, هشدار می دهد و مجامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری به ویژه دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگران دستگیریهای خودسرانه و شکنجه در ملل متحد را به محکوم کردن این جنایتها فرامی خواند و خواستار اقدامی فوری برای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان اعتصابی است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۵ مرداد ۱۳۸۹ (۶ اوت ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا