سال ۱۳۸۹

ایران: ۱۱اعدام در شهرهای اهواز, اصفهان , بهبهان و دزفول

بخش عمده اعدامها طی هفته گذشته در شهرهای جنوبی کشور انجام شده است.

رژیم ضدبشری آخوندی, روز شنبه ۱۶مرداد, در یک اقدام جنایتکارانه پنج زندانی را به طور جمعی در زندان کارون اهواز به دار آویخت. خبرگزاری فارس, وابسته به سپاه پاسداران, تصویری از این سبعیت قرون وسطایی را به منظور تشدید جو ارعاب در جامعه منتشر کرد. این منبع اسامی محکومان را «م.م »، «م.ج», «ی.س», «س. الف» و «ع.ر» و اتهام انتسابی به آنها را قاچاق مواد مخدر اعلام کرد. 

یک زندانی به نام رضا مهاجر, نیز پس از تحمل ۱۱سال حبس, در روز دوشنبه ۱۱مرداد در زندان اوین اعدام شد.
اعدام دو زندانی به نامهای «بهنام.ج» ۳۲ساله ‌و «شهرام.الف» در روز یکشنبه ۱۰مرداد, در زندان اصفهان, دو زندانی به نامهای «ع.ب» و «س.د» در دزفول و یک زندانی در بهبهان در روز شنبه ۹مرداد از دیگر اعدامهای اعلام شده توسط آخوندهای جنایتکار در روزهای اخیر است.
به این ترتیب, شمار اعدامها طی هشت روز به ۱۱تن بالغ می شود که عمده آنها در شهرهای جنوبی کشور بوده است.
برپا کردن چوبه های دار در شهرهای مختلف کشور, به منظور تشدید فضای رعب و وحشت در جامعه و نشانگر ناتوانی رژیم رو به زوال آخوندی در مقابله با اعتراضها و انزجار فزاینده مردم ایران است. 
مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر, دبیرکل به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگران دستگیریهای خودسرانه و اعدام را به محکوم کردن اوضاع وخامت بار حقوق بشر در ایران و اقدامی فوری جهت توقف مجازات سبعانه اعدام فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۶مرداد۱۳۸۹(۷ اوت۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا