سال ۱۳۸۹

مریم رجوی سقوط دیکتاتوری و پیروزی قیام و دموکراسی در مصر را به مردم مصر تبریک گفت

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، سقوط دیکتاتوری و پیروزی قیام و دموکراسی در مصر را به مردم مصر تبریک گفت.

وی با گرمترین درودها به قیام کنندگان به ویژه زنان و جوانان مصر افزود: این پیروزی بدترین خبر برای ولی فقیه ارتجاع و فاشیسم دینی حاکم بر ایران و بهترین خبر برای ملتهای مصر،عراق و ایران است. 
خانم رجوی خاطرنشان کرد: رژیم ملایان که از اوجگیری جنبش آزادیخواهانه مردم منطقه در هراس است

با تمام قوا در تلاش است که با سوء استفاده و دست اندازی به این قیامها، آنها را به سوی ارتجاع و در راستای منافع حکومت خود سمت و سو دهد. امری که در سخنرانی خامنه ای در روز ۱۵بهمن مشهود بود.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران افزود: به منظور تضمین تداوم جنبش مردم مصر و برای استقرار یک حکومت دموکراتیک در این کشور کاملأ ضروری است که احزاب، شخصیتها، جریانهای سیاسی و مردم مصر با اعلام برائت از رژیم ولایت فقیه و ایستادگی در مقابل مداخلات رژیم آخوندی، مانع به انحراف کشیده شدن قیام و به گروگان گرفتن دموکراسی در کشور خود شوند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲بهمن۱۳۸۹(۱۱فوریه۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا