سال ۱۳۹۲

قتل عام و اعدام جمعی در اشرف – شماره ۶۱

 به دستور مالکی هفت گروگان اشرفی از زندان لشکر کثیف در فرودگاه بغداد به محل نامعلومی منتقل شدند.

فراخوان به آمریکا، ملل متحد و مراجع مدافع حقوق بشر برای آزادی هفت گروگان.

به دنبال افشای محل نگهداری هفت گروگان اشرفی و در وحشت از بالا گرفتن فراخوانهای جهانی برای آزادی آنها، مالکی دستور داد تا آنها را از زندان فرودگاه  بغداد به محل دیگری منتقل کنند.

روز یکشنبه ۳۱شهریور (۲۲سپتامبر) نیروهای لشگر کثیف گروگانها را از زندان این لشگر در فرودگاه بغداد به محل نامعلومی منتقل کردند.

فالح فیاض، مشاور امنیتی مالکی دستور داده است که گروگانها در محل جدید بار دیگر مورد شکنجه و بازجویی قرار گیرند و پس از تخلیه کامل اطلاعاتی و گرفتن اعترافات دروغ به فاشیسم دینی حاکم بر ایران تحویل داده شوند.

طاهر بومدرا، مسئول پرونده اشرف و مسئول حقوق بشر یونامی در فاصله سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲، در روز ۲۸شهریور (۱۹سپتامبر ۲۰۱۳) در یک شهادت در مقر ملل متحد در ژنو گفت: «امکان ندارد یونامی و سفارت آمریکا خبردار نباشند که گروگانها کجا هستند… وقتی ۳۶نفر در سال ۲۰۰۹ از خالص برده شدند، آنها به نوعی ناپدید شدند. من دنبال کردم، در منطقه سبز بغداد بودند، ۵۰متری مقر یونامی. ۵۰متری ریاست جمهوری عراق. آنها در ساختمانی بودند که تابلوی ورودی آن نوشته شده بود «شورای عالی آموزش ملی». آنها از آموزش ملی به عنوان زندان مخفی استفاده میکردند. من در حضور افسران امنیتی عراقی به آنها گفتم شما همسایگان من هستید و هر روز از شما بازدید میکنم. روز بعد آنها را جابه جا کردند».

کمیساریای عالی پناهندگان تصریح می‌کند هفت نفر در عراق هستند (۲۲شهریور-۱۳سپتامبر) و خانم اشتون در نامه ۱۹سپتامبر خود می نویسد «این افراد در نزدیکی بغداد هستند و در معرض استرداد قرار دارند».

مقاومت ایران خواستار مداخله فوری دولت آمریکا و ملل متحد، که مسئولیت مستقیم در امنیت و سلامت گروگانها دارند، می باشد. همه آنها افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو، پناهجو و افراد مورد نگرانی و برخوردار از حفاظتهای بین المللی هستند. بی عملی به دولت عراق فرصت می‌دهد که گروگانها را به فاشیسم دینی حاکم بر ایران استرداد کند.

مقاومت ایران همچنین همه مراجع و ارگانهای مدافع حقوق بشر را به پیوستن به کارزار برای آزادی گروگانها فرا‌می‌خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول مهر ۱۳۹۲(۲۳ سپتامبر۲۰۱۳)ش

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا