سال ۱۳۹۲

قتل عام و اعدام جمعی در اشرف – شماره ۶۲

 هفت گروگان اشرفی به یک زندان ویژه مالکی در منطقه سبز بغداد منتقل شدند. فراخوان به مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان برای اقدام برای آزادی گروگانها.

به قرار اطلاع، هفت گروگان اشرفی که در روز ۱۰شهریور توسط نیروهای عراقی از اشرف ربوده شدند، هم اکنون در یک زندان ویژه مالکی در منطقه سبز بغداد نگهداری می‌شوند.

گروگانها تا روز یکشنبه ۳۱شهریور در زندان لشگر کثیف مالکی (لشکر طلایی) در فرودگاه بغداد نگهداری می‌شدند. به دنبال بالا گرفتن فراخوانهای بین المللی برای آزادی گروگانها، مالکی دستور داد آنها را به یک زندان ویژه در منطقه سبز که تحت کنترل کامل خود اوست منتقل کنند، تا رد آنها پاک شود و اثری از آنها نباشد.

این همان کاری است که مالکی در سال ۲۰۰۹ در مورد ۳۶گروگان اشرفی انجام داد. طاهر بومدرا مسئول پرونده اشرف در آن زمان، در روز ۲۸شهریور(۱۹سپتامبر۲۰۱۳) در مقر ملل متحد در ژنو شهادت داد: «در سال ۲۰۰۹، وقتی ۳۶نفر از خالص برده شدند، آنها به نوعی ناپدید شدند. من دنبال کردم، در منطقه سبز بغداد بودند، ۵۰متری مقر یونامی. ۵۰متری ریاست جمهوری عراق. آنها در ساختمانی بودند که بر تابلوی ورودی آن نوشته شده بود: «شورای عالی آموزش ملی». آنها از آموزش ملی به عنوان زندان مخفی استفاده میکردند. من در حضور افسران امنیتی عراقی به آنها گفتم شما همسایگان من هستید و هر روز از شما بازدید میکنم. روز بعد آنها را جابه جا کردند».

فالح فیاض، مشاور امنیتی مالکی، دستور داده است گروگانها در محل جدید بار دیگر مورد شکنجه قرار گرفته و پس از تخلیه کامل طلاعاتی به فاشیسم دینی حاکم بر ایران تحویل داده شوند.

مقاومت ایران مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان را به اقدام فوری برای آزادی این گروگانها و نجات آنها از شکنجه‌های وحشیانه دژخیمان مالکی و ممانعت از استرداد به فاشیسم دینی حاکم بر ایران فرامی‌خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲ مهر ۱۳۹۲ (۲۴ سپتامبر۲۰۱۳)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا