سال ۱۳۹۲

اعدامهای جمعی در ایران ادامه دارد و شمار اعدامها پس از نمایش انتخابات به ۱۷۸ رسیده است.

پذیرش روحانی در مجمع عمومی همزمان با اعدامهای جمعی به سخره گرفتن حقوق بشر، دموکراسی و عدالت در جهان امروز است.

 رژیم آخوندی در سحرگاه روز سه شنبه ۲مهر، در همان روز حضور آخوند روحانی در مجمع عمومی ملل متحد چهار زندانی را در کرمان به دار آویخت. روز پیش از آن نیز در یک اقدام سبعانه یک جوان ۱۸ساله که از ۱۴سالگی در زندان به سر می برد، در کازرون اعدام شد.

در روزهای پیش از آن نیز  ۲۳زندانی در زندانهای زاهدان، یزد، تنکابن، و زندان گوهردشت به دار آویخته شده بودند. به این ترتیب شمار اعدامهای ثبت شده بعد از نمایش انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴خرداد، به  ۱۷۸تن بالغ می شود. این در حالی است که هزاران زندانی در تهران و شهرهای مختلف کشور از جمله ۳۰۰۰ زندانی در قزلحصار و ۳۰۰زندانی در دیزل آباد کرمانشاه در انتظار اعدام به سر می برند.

استقبال از رییس جمهور فاشیسم دینی حاکم بر ایران در مجمع عمومی ملل متحد همزمان با اعدامهای جمعی و خودسرانه در ایران، به سخره گرفتن حقوق بشر، دموکراسی و عدالت در جهان امروز است.

در شرایطی که ۱۰۰روز پس از نمایش انتخابات، دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران علاوه بر روند فزاینده اعدامها، به مشارکت در کشتار مردم سوریه و پروژه های اتمی ابعاد جدیدی بخشیده است، هر گونه دامن زدن به توهم اعتدال و میانه روی در این رژیم قرون وسطایی، صرفا علیه حقوق بشر و دموکراسی در ایران و صلح و آرامش در منطقه و  نقض ارزشهای پایه یی و جهان شمولی است که ملل متحد بر آنها بنا شده است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲مهر۱۳۹۲ (۲۴سپتامبر۲۰۱۳)

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا