سال ۱۳۹۲

قتل عام و اعدام جمعی در اشرف – شماره ۶۴

 هفت گروگان اشرفی  به زندان شرف در پشت ساختمان نخست وزیری در بغداد منتقل شدند.دستور مالکی برای بازدید ملل متحد از زندان لشکر طلایی بعد از انتقال گروگانها.

بر اساس گزارشهای رسیده از درون رژیم آخوندی هفت گروگان اشرفی در روز یکشنبه ۲۲ سپتامبر از زندان لشکر کثیف مالکی به زندان موسوم به شرف در منطقه سبز بغداد، پشت ساختمان نخست وزیری منتقل شده اند. گروگانها با خودروهای ویژه یی که به همین منظور به محل لشکر کثیف رفته بودند، منتقل شدند.

زندان شرف، زندان مخوفی است که در اختیار دستگاه مبارزه با تروریسم مالکی است که افراد نیروی تروریستی قدس در آن حضور فعال دارند.

مالکی در یک اقدام فریبکارانه دستور داده است که بلافاصله بعد از انتقال گروگانها از زندان لشکر کثیف، از سازمان ملل دعوت شود که به مقر این لشگر در فرودگاه بغداد رفته و همه جا از جمله زندانهای آن را بازرسی کند و دفتر ثبت زندانها را چک کند تا مطمئن شود این هفت نفر در آنجا حضور ندارند.

مقاومت ایران با یادآوری مسئولیت مستقیم آمریکا و ملل متحد در حفاظت ساکنان اشرف و لیبرتی، خواستار مداخله فوری آنها برای دیدار از گروگانها، ممانعت از تحویل آنها به فاشیسم دینی حاکم بر ایران و آزادی آنها است.

مقاومت ایران همچنین مدافعان حقوق بشر را به پیوستن به کارزار جهانی برای آزادی گروگانها و نجات آنها از شکنجه های وحشیانه دژخیمان مالکی فرامی‌خواند

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳ مهر ۱۳۹۲(۲۵ سپتامبر۲۰۱۳)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا