سال ۱۳۹۲

قتل عام و اعدام جمعی در اشرف – شمار۸۱

 تشدید محاصره پزشکی در لیبرتی و ممانعت از انتقال بیماران به بیمارستان.

فراخوان برای وادار کردن عراق به بیرون کردن جنایتکاران از لیبرتی و خاتمه محاصره پزشکی.

به دنبال قتل عام و اعدام جمعی مجاهدان اشرف، نیروهای عراقی تحت امر مالکی، اعمال سرکوبگرانه و ضد انسانی خود، به ویژه محاصره ضدانسانی پزشکی علیه ساکنان لیبرتی را شدت بخشیده اند.

سرگرد احمد خضیر، افسر استخبارات وابسته به کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری عراق از روز ۲۹مهر (۲۱اکتبر) مانع انتقال بیماران به بیمارستان شده است. این دژخیم به طور مستقیم  در قتل عام و اعدام جمعی ۱۰شهریور مجاهدان اشرف که منجر به شهادت ۵۲تن و ربودن هفت تن دیگر شد، شرکت داشته است. وی از چند هفته قبل از این جنایت از لیبرتی به اشرف منتقل شد و پس از آن دوباره به لیبرتی بازگشته است.

طی روزهای ۲۹ و ۳۰مهر، در حالی که همه مقدمات انتقال بیماران به بیمارستان توسط کلینیک عراقی حل شده بود و قرارهای پزشکی در بغداد از قبل گرفته شده بود و بیماران سوار بر آمبولانس شده بودند، نیروهای عراقی مانع خروج آمبولانس از کمپ شدند و گفتند سرگرد احمد دستور داده است هیچ بیماری به بیمارستان نرود.

کارشکنی در دسترسی بیماران به بیمارستان، همان سیاست جنایتکارانه‌یی است که این دژخیم طی سالهای گذشته در اشرف به اجرا در می آورد. سیاستی که تاکنون ۱۵تن از ساکنان اشرف و لیبرتی را با ممانعت از دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی و تعلل و تأخیر در معالجه آنها، زجرکش کرده است.

مقاومت ایران نسبت به عواقب این محاصره ضد انسانی پزشکی و حضور افراد جنایتکاری مانند احمد خضیر در لیبرتی، که زمینه سازی برای یک قتل عام دیگر است، هشدار می‌دهد و سازمان ملل و دولت آمریکا را فرامی‌خواند تا به قویترین صورت از دولت عراق بخواهند افرادی که در کشتار و قتل عامهای قبلی دست داشته اند را از لیبرتی دور کند و به کارشکنی در دسترسی ساکنان به خدمات پزشکی پایان دهد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۰ مهر ۹۲ ( ۲۲ اکتبر ۲۰۱۳ )

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا