سال ۱۳۹۲

اجلاس دو روزه شورای ملی مقاومت ایران, اطلاعیه دبیرخانه شورا

اجلاس شورای ملی مقاومت در روزهای بیست و هشتم و بیست و نهم مهر ماه با حضور خانم مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیدة شورا، برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، برگزار شد.

 پس از اجرای جمعی سرود «ای ایران ای مرز پرگهر»، سرود رسمی شورای ملی مقاومت، خانم رجوی در سخنان افتتاحیة خود، ضمن خیر مقدم به حضار، به همة اعضای شورا که در زندان لیبرتی هستند، به ویژه به اعتصاب غذاکنندگان در لیبرتی و هم چنین در ژنو، اتاوا، ملبورن، برلین و لندن درود فرستاد و پایداری آنها را در کارزار جهانی برای آزادی گروگانهای اشرفی و تأمین امنیت ساکنان لیبرتی ستود و ابراز امیدواری کرد که وضعیت بسیار سخت و دردناک اعتصاب غذای طولانی هرچه زودتر خاتمه پیدا کند.

خانم رجوی گفت: این اجلاس را در حالی برگزار می کنیم که خاطرة تابناک  ۵۲قهرمان شهید اشرف در همه جا و به خصوص در اجلاس شورا می درخشد، به خصوص که  ۱۷تن از آنها اعضای شورای ملی مقاومت بودند. جانفشانی آنها یک بار دیگر ثابت کرد که این شورا، جایگزینی است که برای تحقق برنامه ها و طرحها و برای رسیدن به اهدافش در مسیر آزادی، سنگین ترین بها را می پردازد، جایگزینی است که اصالت و مبنای مشروعیت آن، مقاومت در برابر فاشیسم دینی به هر قیمت است.

خانم رجوی دربارة شقه مرگبار دشمن پس از شکست مهندسی خامنه ای در نمایش انتخابات و بحران حاد درونی و مانورهای دیپلوماتیک رژیم، خاطرنشان کرد که  آخوندهای حاکم، هراسان از فوران خیزشها در جامعة به ستوه آمده و نگران از فروپاشی جبهة منطقه یی و عمق استراتریک ولایت فقیه در عراق و  سوریه، به هر جنایت و نیرنگی دست می زنند تا مفری بجویند، اما از تهدید اصلی و  از صورتمسألة واقعی ایران که نبرد و پیکارِ ملتی است مصمم به سرنگونی استبداد مذهبی وکسب آزادی، که این جایگزین هم برای آن به وجود آمده و برای آن مبارزه می کند، گریزی ندارند.

اجلاس شورا در بحثهای دو روزة خود، جنایت علیه بشریت در روز ۱۰شهریور در اشرف، تحولات درونی رژیم پس از نمایش انتخابات و مذاکرات اتمی باکشورهای ۵+۱ و تحولات منطقه  و تأثیرات آن در رویارویی مقاومت با دشمن را مورد بحث قرار داد.

شورا اعدامهای جمعی در اشرف توسط حکومت مالکی را که به دستور خامنه ای صورت گرفت، یک جنایت بیسابقه علیه بشریت در منتهای شقاوت و دنائت ارزیابی کرد که درعین حال ترس و وحشت شدید دشمن را  از جنبش مقاومت بارز می کند. به خصوص در شرایطی که خطر حملات نظامی به دیکتاتور خون آشام سوریه بعد از کشتار شیمیایی در دمشق و درهم شکستن عمق استراتژیکی رژیم درمنطقه به شدت بالا گرفته بود و عراق نیز شاهد گسترش شعله های قیام و خیزش به استانهای شیعه نشین جنوبی علاوه بر استانهای سنی نشین و  به پاخاسته غرب و شمال این کشور بود.

از همین رو، خامنه ای در وادار کردن مالکی به لگدمال کردن کنوانسیونها و قوانین بین المللی و قراردادها و توافقات مشخص خود با ملل متحد و آمریکا و حمله وحشیانه به اشرف درنگ نکرد. هم چنان که در ۲۵خرداد، همزمان با اعلام نتایج انتخاباتی که با شکست مهندسی خامنه ای خاتمه یافت، لیبرتی را هدف حمله موشکی قرار داد.

اجلاس شورا هم چنین تأکید کرد که سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا هرگز نمی توانند از قبول مسئولیتهای اخص خود در رابطه با چنین جنایتی علیه افراد حفاظت شده که طبق معیارهای حقوقی جنایت جنگی و جنایت علیه جامعه بین المللی است،  شانه خالی کنند. در این خصوص، بی عملی آنها  در قبال جنایتها وحملات وحشیانه پیشین و حتی پیگیری نکردن یک تحقیق مستقل بین المللی، به رغم فراخوانهای متعدد خودشان، قابل چشم پوشی نیست.

اجلاس شورا با تأکید بر تعهدات غیر قابل انکار آمریکا و ملل متحد طبق قرار دادها و قوانین و  اسناد مسلم حقوقی، خاطرنشان کرد که درحال حاضر نیز رئیس جمهور آمریکا و دبیرکل ملل متحد و دیگر مقامهای ذیربط تمام مسئولیت آزاد سازی گروگانها، تحقیق مستقل بین المللی در خصوص جنایات صورت گرفته، تضمین جلوگیری از تکرار جنایت و تأمین حفاظت لیبرتی با استقرار تیم مانیتورنگ و کلاه آبیهای ملل متحد را برعهده دارند. شورای ملی مقاومت آنها را به اجرای بلادرنگ تعهدات و وظایفشان دراین زمینه های مشخص فرا می خواند. هم چنانکه مسئولیت سلامت و حفظ جان اشرفیهای درحال اعتصاب غذا در لیبرتی و هموطنان اعتصابی در نقاط مختلف جهان را برعهده آنها می داند. درچنین شرایطی سکوت و بی عملی، طبق رویه ها و اسناد معتبر حقوقی، می تواند همدستی در جنایت محسوب شود.

در بررسی پیامدهای نمایش انتخابات رژیم، شورا  ارزیابیهای بیانیه سالانه – منتشرشده در ۱۴مرداد امسال-  را مورد تأکید قرار داد.  درحقیقت روند تحولات نشان داد که بعد از شکست مهندسی خامنه ای در نمایش انتخابات،«عمود خیمه نظام» شکننده تر و بحران  و شقه حاکمیت تشدید شده است.

در ورای بالا گرفتن نمایشها و دود و دم میانهروی و اعتدال و به جوش آمدن دیگ طمع اصحاب مماشات، پیامدهای فضاحت بار  مکالمه آخوند روحانی با اوباما -که اعتراض علنی شخص خامنه ای و رگباری از حملات سیاسی  و حتی فیزیکی مانند کفش پرانی را به دنبال داشت- و هم چنین، جنگ وجدال حادی که بعد از  مذاکرات ژنو سراپای رژیم را فرا گرفته، نشان دهندة شدت یابی بحران مرگبار در درون رژیم است.

درحالیکه خامنه ای و باند غالب نظام در مانورهای دیپلوتیک «تحمیلی»، در صدد وقت کشی هستند و برای رقبای حکومتی خط سرخهای مختلف ترسیم می کنند، رفسنجانی و باند مغلوب، که به بخشی از قوه مجریه نیز دست یافته اند، چاره حفظ نظام را  با تشبیه صریح آن به مقطع پایانی جنگ هشت ساله،  در خوراندن جام زهر اتمی به ولی فقیه درمانده جستجو می کنند.

در این میان تا آنجا که به مردم و مقاومت ایران مربوط می شود، نرمش قهرمانانه ولی فقیه و اعتدال رئیس جمهور جدید ارتجاع،چیزی جز ۲۵۰ اعدام در سراسر ایران -که بسیاری از آنها در وحشیانه ترین اشکال در ملأ عام صورت گرفته – و چیزی جز احکام  مجازاتهای وحشیانه و ضد انسانی مثل بریدن گوش و درآوردن چشم  و البته قتل عام و اعدامهای جمعی قربانیان با دستهای بسته در اشرف و موشک زدن به لیبرتی برای کشتار جمعی، به همراه نداشته است.

در بحثهای اجلاس دو روزه پیرامون جنایت علیه بشریت دراشرف، شورا بسیج  تبلیغاتی دیکتاتوری آخوندی علیه مقاومت  در ماههای اخیر را که به صورت چنگ انداختن بر روی مسئول شورا و رزمندگان اشرف و لیبرتی متمرکز شده بود، به طور مشخص  توطئه های برنامه ریزی شده رژیم که از این پیشتر شورا بر آن انگشت گذاشته بود، ارزیابی کرد. این حمله به وضوح  نشان داد که دشمن چه نیات شومی را برای از میان برداشتن مقاومت سازمانیافته و یگانه جایگزین دموکراتیک درسرداشته است.

اجلاس شورا با درود به شهیدان پرافتخاری که روز ۱۰شهریور در اشرف به خاک افتادند، بر آن بود که به رغم تمام شقاوت و نیرنگ دشمن، نشانه های شکست توطئه بزرگ، در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و بین المللی، از هم اکنون بارز شده است. برخلاف محاسبه دیکتاتوری درحال سقوط، جنایت پرشقاوت در اشرف، از قضا تکانها و  خیزشهای جدیدی را در عرصه های مخلتف پیکار آزادی بر می انگیزد و شعله های رزم و مقاومت برای سرنگونی استبداد خون آشام دینی را فروزانتر می کند.  درخشش فدا کاری و پایداری رزمندگان اشرفی بستر اجتماعی و سیاسی مساعدی را برای گسترش فعالیتهای مقاومت در میان هموطنان و تقویت همبستگی ملی ایجاد کرده است.

خروش  هموطنانمان که در این روزها در کارزار جهانی  برپاشده پس از ۱۰شهریور طنین دارد و بازتابهای سیاسی و اجتماعی پایداری حماسی اشرف در داخل میهن اسیر، از اعماق زندانها تا کوچه و خیابان  و تا محافل سیاسی و مبارزاتی،  نشان می دهد که در رویش «یک، دو ، سه ، صد و هزار  اشرف» برای پیشبرد آرمان سرنگونی جای تردید نیست.

جنبش مقاومت اکنون پیکار آزادی را مستحکمتر و قدرتمندتر به پیش می برد.

 دبیرخانة شورای ملی مقاومت ایران

۳۰مهر ۱۳۹۲

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا