کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

كمیسیون‌‌‌‌‌امنیت و ضدتروریسم

 مافیای اطلاعات آخوندی به بهانه اطلاع از وضع مجروحان و مصدومان چهارمین حمله موشكی در صدد جمع آوری اطلاعات از نتایج جزیی و تاكتیكی حمله به منظور طراحی كشتار بعدی است.

به دنبال چهارمین حمله موشكی به لیبرتی، ماموران و مزدوران اطلاعات آخوندی و شعبه آن موسوم به انجمن نجات، تحت عنوان خانواده ساكنان و به بهانه اطلاع از اسامی و وضعیت مجروحان و مصدومان، در صدد گردآوری اطلاعات جزیی تاكتیكی و عملیاتی از نتایج حمله 5 دی، برای طراحی دقیقتر حملات بعدی و گرفتن شهید و مجروح بیشتر است.

بنا به گزارشهای رسیده از درون رژیم آخوندی، پس از حمله 5 دی به كمپ لیبرتی، وزارت اطلاعات  مأموران خود را موظف كرد تا بیانیه ها و نامه هایی را به زبانهای مختلف تحت عنوان خانواده های ساكنان لیبرتی تنظیم و برای مراجع بین المللی مانند كمیساریای عالی پناهندگان، صلیب سرخ بین المللی، نماینده ویژه دبیر كل در عراق و مقامات عراقی ارسال كنند و مدعی شوند نگران سلامتی و وضعیت بستگانشان در لیبرتی هستند و خواستار «اعمال فشار بر رهبران سازمان مجاهدین در لیبرتی برای اعلام اسامی زخمی ها جهت اطلاع خانواده ها» شوند.

تشبثات رذیلانه برای جمع آوری اطلاعات از لیبرتی زیر عنوان اسامی مجروحان كه صرفاً با اهداف جنایتكارانه علیه مجاهدین بیدفاع در لیبرتی پیگیری می‌شود، در حالیست كه همه مجروحان نزد كمیساریای عالی پناهندگان و یونامی ثبت شده و خودشان با خانواده هایشان در تماس هستند. مأموران و مزدوران اطلاعات كه برای مجروحان حمله 5 دی اشك تمساح می‌ریزند، از قماش همان جنایتكارانی هستند كه نزدیك به دو سال تحت نام خانواده، به بمباران صوتی و شكنجه روانی مجاهدان با 320 بلندگو مشغول بودند و ساكنان را به كشتن و به آتش كشیدن اشرف تهدید می‌كردند.

كمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورا در روز 31 اردیبهشت طی اطلاعیه یی در باره انتشار اسامی اولین گروه انتقالی ساكنان لیبرتی به آلبانی اعلام كرد كسانی كه به این «اقدام نفرت انگیز پلیسی مبادرت كرده اند، تحت هر نام و عنوان و پوششی، در ارتباط با وزارت بدنام شكنجه و جاسوسی قرار دارند و مجری خطوط آن هستند» و از دولت آمریكا و ملل متحد خواستار ممانعت از دسترسی گشتاپوی آخوندی و نیروی قدس به اطلاعات ساكنان شد.

شورای ملی مقاومت ایران

 

كمیسیون امنیت و ضد تروریسم

13دی 1392(3 ژانویه 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا