سال ۱۳۹۲

ایران: اعدام یك زن و سه جوان كه به هنگام بازداشت كمتر از 18 سال داشتند

خانم اشتون در حالی به تهران میرود كه از ابتدای سال 2014 بیش از 150تن اعدام شده اند.

رژیم زن ستیز آخوندی، فرزانه مرادی یك زن جوان 25ساله را پس از تحمل 6سال حبس در روز 13 اسفند در زندان اصفهان به دار آویخت. این حكم جنایتكارانه به رغم مخالفتهای گسترده داخلی و بین المللی و بدون اطلاع به وكیل وی انجام شد.

از این زن نگونبخت كه قربانی حاكمیت یك مشت آخوند فاسد و مرتجع بود، یك دختر خردسال به جا مانده است. او به هنگام اعدام به لحاظ جسمی و روحی در وضعیت وخیمی به سر می برد و وضعیت متعادلی نداشت.

در روز 12 اسفند نیز یك جوان 23ساله به نام مهراس در زندان جویبار به دار آویخته شد. او به هنگام بازداشت و ارتكاب جرم انتسابی 17ساله بود. یك روز قبل از آن نیز (11  اسفند) یك جوان 23 ساله دیگر در زندان مركزی زاهدان مخفیانه به دار آویخته شد. او نیز در هنگام بازداشت تنها 17سال داشت.

در  روز  چهارشنبه 7اسفند نیز در یك اقدام جنایتكارانه 6 زندانی مخفیانه و به طور جمعی در زندان گوهردشت كرج اعدام شدند. یكی از اعدام شدگان رضا گنج لو 20 ساله بود كه هنگام دستگیری كمتر از 16سال داشت و چهار سال در بند جوانان زندان گوهر دشت زندانی بود.

بدین ترتیب تنها در فاصله روزهای 7تا 13 اسفند ماه سه زندانی كه در هنگام بازداشت زیر 18سال داشتند، به دار آویخته شدند.

در شرایطی كه اعدامهای خودسرانه و جمعی ابعاد هر چه بیشتری به خود می‌گیرد، و در 65روز اول سال شمار اعدامها از 150 گذشته است. مماشات با جلادان حاكم بر ایران و پراكندن توهم اعتدال و میانه روی در این رژیم تنها آنها را در اعدام وشكنجه و كشتار جری تر می‌كند.

سفر خانم اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا به تهران در بحبوحه این اعدامها از سوی رژیم ایران تأییدی بر سیاست كشتار و سركوب این رژیم تلقی می‌شود و به همین خاطر مقاومت ایران از خانم اشتون می‌خواهد با لغو این سفر بر درد و رنج مردم ایران نیفزاید.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

14اسفند1392 (5مارس2014)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا