سال ۱۳۹۳

فراخوان برای نجات سه زندانی سیاسی بلوچ كه در آستانه اعدام قرار دارند

 روز گذشته (پنجشنبه 28فروردین) دژخیمان رژیم آخوندی سه زندانی سیاسی بلوچ محكوم به اعدام را به منظور اجرای حكم جنایتكارانه اعدام  از سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان، به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل كردند.

این زندانیان كه متهم به قتل دادستان جنایتكار زابل هستند، از داشتن وكیل و هر گونه روند عادلانه قضایی محروم بوده و در دادگاههای فرمایشی آخوندها به اعدام محكوم شده اند. 

در  4آبان گذشته نیز دژخیمان رژیم به دستور خامنه ای 16زندانی سیاسی بلوچ را  به طور جمعی در زندان زاهدان حلق آویز كردند و رسانه های حكومتی عكسهای اجساد قربانیان را كه بیرحمانه از جراثقالها آویزان شده اند، منتشر كردند. دادستان رژیم در زاهدان آشكارا گفت:  «این افراد در پاسخ به شهادت مرزبانان، در سراوان اعدام شدند   (خبرگزاری نیروی قدس موسوم به تسنیم- 4 آبان92).

اعدام جمعی و مخفیانه 15 زندانی بلوچ دیگر در 16بهمن ماه گذشته در زندان چاه بهار و به دار كشیدن جسد احمد عیسی زهی، یك زندانی 23ساله كه قبل از اجرای حكم اعدام، بر اثر سكته جان سپرده بود (مهر92) از دیگر جنایتهای برملا شده آخوندها علیه مردم محروم بلوچستان است. 

اعدام زندانیان، بویژه زندانیان سیاسی، بعد از روی كار آمدن آخوند شیاد روحانی روندی فزاینده داشته است. این جنایتها كه به منظور ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از خیزش های بزرگ اجتماعی و بطورخاص زهرچشم گرفتن از مردم محروم سیستان و بلوچستان صورت می گیرد، بر شدت خشم و انزجار عمومی از فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران افزوده است. 

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی و ارگانهای حقوق بشری به ویژه كمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگرهای ذیربط ملل متحد را به اقدام فوری برای جلوگیری از اعدام سه زندانی سیاسی بلوچ فرا می خواند. سكوت و بی عملی جامعه جهانی در مقابل اعدامهای جنایتكارانه در ایران كه در دوران روحانی از 700 مورد تجاوز كرده است، دیكتاتوری دینی حاكم بر ایران را در استمرار و تشدید اعدام و كشتار و نقض وحشیانه وسیستماتیك حقوق بشر تشجیع كرده است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

29فروردین 1393 (18 آوریل 2014)

.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا